Piket

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 2

Jedná se o starou velice zajímavou karetní hru pocházející z Francie. Vznikl nejpozději na počátku 16. století a rozšířil se prakticky do celého světa. Ještě na začátku 20. století byl v mnoha zemích velmi oblíbenou hrou, ale v současnosti se už nehraje, a to i přesto, že se jeho pravidla objevují prakticky v každé knize o karetních hrách.


 • Druh karet : francouzské - 32 listů
 • Hodnoty : 7,8,9,10,J,Q,K,A
 • Cíl hry :
  Uhrát jako první 101 bodů (resp. 100 či 300). Přičemž po bodu je za každý uhraný zdvih, za každý výnos a za uhraný poslední zdvih jsou body dva. Za lézu, což je sedm uhraných zdvihů, je bodů 10 a za capot, uhrané všechny zdvihy, je bodů 40.
 • Rozdávání :
  Rozdávající rozdává nejprve 5 karet do prvního talónu a 3 karty do druhého. Pak dvakrát po šesti kartách každému z hráčů (oba tedy mají 12 karet). Poté si předák vymění 3 až 5 karet za odpovídající počet karet z prvního talónu. Rozdávající pak musí odložit tolik karet, kolik předák ponechal v prvním talónu plus 3 karty, a vzít si druhý talón a zbývající karty prvního.
 • Hlášky :
  Hlášky se hlásí před sehrávkou a to postupně ruml, sled a figura. Započítává se pouze, jeden ruml, jeden sled, jedna figura, a to pouze tomu, který ji má vyšší.
  Kdo má v hláškách alespoň 30 bodů (repic), započte si 90 bodů.
  Kdo má v hláškách, za uhrané zdvyhy a výnosy alespoň 30 bodů (pic), započte si 60 bodů.
  • Ruml :nejménÄ› 4 karty stejné barvy - 1 bod za kartu
  • Sledy (sekvence) :
   • tercie - 3 body
   • kvarta - 4 body
   • kvinta - 15 bodů
   • sexta - 16 bodů
   • septima - 17 bodů
   • oktáva - 18 bodů
  • Figury : 3×10-A = 3 body; 4×10-A = 4 body
 • Sehrávka :
  Předák vynáší jako první. Povinností je ctít barvu. Má-li vynášející silnou řadu karet, které nemohou být přebité, může je vynést najednou a protihráč přiloží odpovídající počet karet.
 • Varianty :
  • Carte blanche (karta bez K,Q,J) = 10 bodů, protihráč si nemůže započítat pic ani repic.
  • Carte rouge (list, ve kterém se vÅ¡echny karty uplatní pÅ™i hláškách a protivník neskóruje za hlášky žádné body) = 20 bodů.
  • Uhraný poslední zdvih za 3 body.
  • Hraje se pÅ™edem dohodnutý počet partií. Sečtou se body, za 90/60/vól (=capot) se může pÅ™ipočíst prémie 200/100/300 bodů. Rozdíl dosažených bodů se proplatí v pÅ™edem dohodnutém pomÄ›ru.