Paris Paris

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 9
Délka hry asi 45 minut
Autor Michael Schacht
Vydání
2003 Abacusspiele Paris Paris

Rok za rokem jezdí miliony turistů do Paříže a navštěvují zde neuvěřitelný počet atrakcí, které město nabízí. K radosti pařížských obchodníků – představovaných hráči – při tom zanechávají také značnou část svého rozpočtu v kavárnách, bistrech a obchodech se suvenýry. Jezdí zde pět autobusových linek, které nabízí různé okružní cesty městem. Tam, kde mají dobře naplněné turistické autobusy své zastávky, se vyplatí otevřít si obchod. Protože už při dalším zastavení se dají inkasovat peníze. Také obchody, které leží v nedaleké vzdálenosti, mohou být pro obchodníky velmi lukrativní. Hráč s největším příjmem vyhraje nakonec celou hru.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 1 Herní plán
 • 80 Obchodů
 • 60 Kartiček s různými zastávkami
 • 1 Pytlík
 • 1 Autobus
 • 5 Značek prémiových jízd


[editovat] Příprava hry

 • Před první hrou musíte opatrně vyjmout hrací materiál z formy. „Kola“ a autobus přiložte k sobě a zacvakněte do sebe.
 • Hrací plán položte do středu hrací plochy.
 • Každý hráč dostane obchody jedné barvy a jeden z nich položí na počítadlo na pole s nulou. Tento obchod slouží jako počítací značka, která zachycuje bodový stav hry. Body zastupují příjmy hráčů.
 • Určete začínajícího hráče, který jako označení dostane autobus.
 • Pytlík položte vedle hracího plánu.
 • Kartičky rozložte, zamíchejte a skrytě umístěte do několika sloupečků. Sloupečky seřaďte vedle hracího plánu. Jejich počet závisí na počtu hráčů.
  • Při 2 hráčích: 20 sloupečků po 3 kartičkách.
  • Při 3 hráčích: 15 sloupečků po 4 kartičkách.
  • Při 4 hráčích: 12 sloupečků po 5 kartičkách
 • Všech 5 značek prémiových jízd skrytě zamíchejte a každému hráči jednu přidělte. Hráč si tuto značku během hry drží schovanou před ostatními hráči, sám se na ní přirozeně může podívat.

Zbylé značky vraťte do krabice tak, aby žádný z hráčů nemohl vidět, jaké to jsou. Při hře 2 hráčů neskončí všechny zbylé značky v krabici. Jednu z nich položte odkrytě vedle hracího plánu.


[editovat] Průběh hry

Hraje se podle směru hodinových ručiček. Hra probíhá v několika kolech. Každé kolo se skládá z následujících akcí:

 • 1) Vykládání kartiček
 • 2) Otevírání obchodů
 • 3) Tržby
 • 4) Odložení přebytečné kartičky
 • 5) Předání autobusu


[editovat] 1)Vykládání kartiček

Začínající hráč si vezme jeden sloupeček kartiček a položí je lícem nahoru na příslušné zastávky na hracím plánu. Pokud ostatní hráči chtějí, mohou mu s tím pomoci. Poznámka: Od většiny zastávek se ve hře vyskytuje více kartiček. Proto se může stát, že je stejná zastávka vyložena vícekrát.


[editovat] 2) Otevírání obchodů

Začínající hráč si zvolí kartičku a položí na tuto zastávku svůj obchod (v obrázku: A). Kartička se potom vrátí skrytě zpátky krabice (v obrázku: B). Další hráč ve směru hodinových ručiček si nyní zvolí další kartičku, postaví místo ní svůj obchod a odloží kartičku do krabice

Takto hra pokračuje, dokud tento tah neprovede každý hráč.

Na některých zastávkách je možno otevřít dva obchody. Více viz. podkapitola „Vytlačení obchodu“.

Na plánu je mnoho zastávek, na kterých se kříží dvě autobusové linky. Obchody na takovýchto křižovatkách leží na obou autobusových linkách.

Poté co každý hráč otevře jeden obchod, zbude ještě jedna kartička navíc. Na této zastávce proběhne nyní tržba.


[editovat] 3) Tržba – malá okružní cesta

Jeden obchod na zastávce představované zbývající kartičkou přinese svému vlastníkovi 1 bod. Je-li na zastávce více obchodů, dostanou jeho vlastníci každý jeden bod.

Pokud má jen šedý hráč na zastávce představované zbylou kartičkou jediný obchod, získá za to 1 bod. Fialový, který má obchod na sousední zastávce vyjde na prázdno.

Pouze pokud se přímo na zastávce nevyskytuje žádný obchod, počítá se nejblíže ležící obchod na této autobusové lince. Pokud je více nejblíže ležících obchodů, přináší každý z nich svému vlastníkovi 1 bod.

Pokud nemá žádný hráč na zastávce reprezentované přebývající kartičkou svůj obchod, počítají se všechny stejně vzdálené obchody. Na obrázku oba náleží šedému hráči. Šedý za to získá (1+1)=2 body. Obchod fialového je více vzdálen a nepřinese proto svému vlastníkovi žádný bod.

Leží-li zastávka na křižovatce dvou linek a není-li přímo na ní nějaký obchod, počítá se nejblíže ležící obchod z obou linek Pokud je více nejblíže ležících obchodů, přinesou všechny svému vlastníkovi vždy 1 bod.

Na zastávce představované zbylou kartičkou (Montparnasse) není žádný obchod. Protože tato zastávka leží na křižovatce dvou linek, mohou nejblíže ležící obchody ležet na obou linkách. Na obrázku náleží nejbližší, stejně vzdálené obchody, šedému a fialovému. Za to oba dostanou 1 bod.

Poznámka: Přímo po začátku hry, kdy ještě není postaveno mnoho obchodů, se může nejblíže ležící zastávka nacházet velmi daleko. Pokud se ale na příslušné lince, případně linkách, nenachází žádný obchod, nerozdělují se body.

Hráči posouvají své, počet bodů označující, obchody dopředu po počitadle podle množství dosažených bodů. Při dosažení více než 45 bodů se pokračuje jednoduše dál přes startovní pole.


[editovat] 4) Odložení přebytečné kartičky

Přebytečná kartička se odloží lícem nahoru na jedno z pěti odkládacích polích označených písmenem „P“. Je-li tam již jedna kartička stejné barvy, následuje velká okružní jízda. V opačném případě se pokračuje dál bodem 5).


[editovat] Velká okružní jízda

Je-li přebytečná kartička položena na jedno z 5 odkládacích polí a leží-li už na jednom z těchto polí jiná kartička stejné barvy (pozadí), následuje velká okružní jízda autobusu této barvy. Pokud je všech 5 polí plných, nastává vždy velká okružní jízda. Právě zbylá kartička a kartička stejné barvy se vrátí do krabice. Autobus projede svou trasu a přinese některým obchodům zisk.

 • Začínající hráč postaví autobus na konečnou stanici příslušné linky – označené šipkou.
 • Projede autobusem tuto linku až na druhou konečnou a zastaví přitom na těch čtyřech zastávkách, které leží na křižovatce. Na zastávkách, které leží mezi nimi nezastavuje.
 • Když zastaví autobus na křižovatce, získá majitel každého obchodu na křižovatce 1 bod. Mají-li majitelé obchodů na křižovatce na přímo sousedících zastávkách další obchody, dostanou také za tyto 1 bod.

Důležité: Každá zastávka na křižovatce, protože leží na dvou linkách, má 3 až 4 přímo sousedící zastávky. Všechny musí být brány v potaz. Důležité: Nemá-li hráč na křižovatce žádný obchod, nedostane také žádné body za obchody na přímo sousedících zastávkách.

Autobus zastaví na zobrazené zastávce (Pompidou). Šedý a fialový dostanou po 1 bodu za své obchody na této křižovatce (A). Šedý má kromě toho na sousedních zastávkách (Les Halles, Pont Neuf) 2 obchody (B) a dostane za ně po jednom bodu. Další fialový obchod (Notre-Dame) (C) nestojí na přímo sousedící zastávce a nepřinese proto žádný bod. Na přímo sousedící zastávce (Hotel de Ville) má svůj obchod žlutý hráč (D), nezíská ale žádný bod, protože nemá obchod na křižovatce.

Poznámka: Není-li na křižovatce žádný obchod, nemusí na ní autobus zastavovat.

 • Poté co autobus projede všechny čtyři křižovatky, skončí velká okružní jízda. Obě stejně barevné kartičky, které velkou okružní jízdu způsobily, se vrátí zpět do krabice.

Viz. také „Tipy k taktice“.

Malá okružní jízda se tedy koná v každém kole, velká okružní jízda proběhne jen když je vyvolána výše popsaným způsobem.


[editovat] 5) Předání autobusu

Autobus si vezme hráč po levici jeho předchozího držitele, tímto se stává novým začínajícím hráčem a může začít nové kolo začínající opět akcí 1).


[editovat] Vytlačení obchodu

Protože je ve hře od většiny zastávek více kartiček, dochází neustále k vytlačování obchodů.

 • Na každé zastávce, která neleží na křižovatce, se smí nacházet pouze 1 obchod.
 • Na každé zastávce, která leží na křižovatce, se smí nacházet 2 obchody.

Je-li otevřen obchod na zastávce, na které je již maximální počet obchodů, je jeden z těchto obchodů vytlačen. Na křižovatce, na které jsou již dva obchody, se může vlastník nového obchodu rozhodnout, který ze starých obchodů vytlačí.

Vytlačený obchod se vloží do pytlíku. Šedý staví na křižovatce (Odéon), na které je zatím pouze jeden fialový obchod, svůj obchod (A). Protože je tam místo pro dva obchody, není fialový obchod vytlačen. Fialový staví svůj obchod na zastávce (Luxemburg) (B), která neleží na křižovatce. Je tam tedy místo pouze pro jeden obchod. Jediný šedý obchod je tedy vytlačen a přemístí se do pytlíku. Fialový staví svůj obchod na křižovatce (L´ Institut) (C), na které jsou již dva obchody. Z těchto může být pouze jeden vytlačen. Který to bude si může zvolit fialový hráč. V příkladu si zvolil šedý obchod, který se tak přemístí z hracího plánu do pytlíku.

Během hry se nesmí žádný hráč dívat do pytlíku. Ve hře 2 hráčů se hraje bez pytlíků. Vytlačené obchody se vrací zpět do zásobníků jednotlivých hráčů. Poznámka: Je možné vytlačit také svůj vlastní obchod. V takovémto případě se vytlačený obchod vrátí zpět do zásobníku hráče. Poznámka: Je dovoleno, aby hráč vlastnil oba obchody na jedné křižovatce.


[editovat] Konec hry

Jsou-li na začátku kola spotřebovány všechny sloupečky kartiček, následují prémiové jízdy. Hráči odkryjí své značky prémiových jízd a trasy odkrytých barev jsou nyní – počínaje začínajícím hráčem – postupně projety autobusem a obodovány. To se provádí stejně jako u velké okružní jízdy. Při hře 2 hráčů je projeta a obodována také na začátku hry odkrytá linka.

Po prémiových jízdách se oboduje ještě pytlík. Pokud má nějaký hráč více obchodů v pytlíku než každý z ostatních hráčů, připočte se mu počet jeho obchodů k bodovému zisku. Při shodném nejvyšším počtu obchodů nedostane body žádný hráč, žádné body také nepředstavují cizí obchody v pytlíku. Při hře 2 hráčů se hraje bez pytlíku. Jeho obodování tedy není třeba provádět.

Po obodování pytlíku zvítězí hráč s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů vítězí hráč s menším počtem obchodů na hracím plánu.


[editovat] Tipy k taktice

Při volbě kartičky je nutné vzít v potaz, která kartička může zůstat jako poslední a jaká velká okružní jízda tím může být vyvolána. Pro jiné hráče lukrativní velké okružní jízdy mohou být často díky správné volbě kartičky neuskutečněny. Zvláště dobře umístěné obchody mohou být při velké okružní jízdě ohodnoceny několikrát.


[editovat] Rozdělení kartiček

Počet kartiček jedné zastávky je závislý na poloze zastávky. Kolik je ve hře kartiček jedné zastávky se dá poznat podle obrázku. Za každou bezprostředně sousedící zastávku je to vždy jedna kartička.

Přeložil: Citron

[editovat] Odkazy