Octi

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Octi Extreme
Počet hráčů 2
Doporučený věk 6
Autor Donald Green
Vydání
1999 Great American Trading Company Octi

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Å¡achovnice 9x9
 • 7 kamenů bílých a 7 černých
 • 50 kolíků
 • na Å¡achovnici jsou vyznačena 3 startovní pole pro oba hráče, tato pole jsou na tÅ™etích Å™adách od krajů, v 3.,5. a 7. sloupci
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXBXBXBXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXÄŒXÄŒXÄŒXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX


[editovat] Příprava hry

 • každý hráč si vybere jednu barvu a vezme si svoje kameny a 25 kolíků
 • tÅ™i svoje kameny položí na své 3 startovní pole
  • kameny se pokládají tak, aby značka směřovala proti soupeÅ™i
  • kameny jsou vyrobeny tak, že je do nich možno zastrčit po obvodÄ› 8 kolíků, a to s pravidelným rozestupem


[editovat] Cíl hry

Pokud nějaký hráč obsadí svými kameny všechna soupeřova startovní pole, vyhrál.


[editovat] Varianty průběhu hry

[editovat] Varianta pravidel "Fast game"

Jsou možné tyto druhy tahů:

 1. nasadit vlastní kámen na vlastní startovní pole
 2. přesunout vlastní kámen (nebo více vlastních kamenů, pokud se všechny nachází na stejném poli)
 3. přeskočit vlastním kamenem jiný kámen, s možností jak sebrat, tak i nesebrat přeskočený kámen
 4. zastrčit vlastní kolík do vlastního kamenu
 • Pohyb:
  • Kámen se může pohybovat a skákat pouze ve smÄ›ru, ve kterém má zastrčený kolík.
  • Kámen se může pohnout pouze na sousední soupeÅ™ovým kamenem neobsazené pole (i diagonálnÄ›).
  • Kámen může pÅ™eskočit jiný kámen (tzn. jako v dámÄ›, ale navíc i diagonálnÄ›), pokud pole, na které dopadá je neobsazené. Kamenem je možno provést i vícenásobný skok. Jediným omezením je, že jeden kámen se nesmí pÅ™eskočit v jednom tahu vícekrát.
  • Skákání není povinné.
  • Pokud hráč pohybuje více vlastními kameny najednou, nesmí se tyto kameny navzájem pÅ™eskakovat, ale mohou dopadat na ta samá pole.
  • Pokud je pÅ™eskočeno více kamenů na jednom poli, mohou být sebrány žádný, nÄ›které i vÅ¡echny.
 • Braní:
  • PÅ™eskočený kámen je možno sebrat (i vlastní), ale není to povinné. Sebranému kamenu hráč zabaví vÅ¡echny kolíky, a poté je tento kámen odstranÄ›n ze hry.
 • Nasazení:
  • Kámen je možno nasadit i v případÄ›, že startovní pole je obsazeno vlastním kamenem.
  • V případÄ›, je-li startovní pole obsazeno cizím kamenem, nasazení kamene na tomto poli není povoleno.


[editovat] Varianta pravidel "Classic game"

Oproti "fast game" jsou zde 2 rozdíly:

 • je možno nasazovat vlastní kameny i na okupovaná cizí startovní pole
 • na okupovaná pole je možno nasazovat i vlastní kameny, které Vám soupeÅ™ pÅ™edtím sebral


[editovat] Varianta pravidel pro 4 hráče

 • každý hráč má pouze jedno rohové startovní pole, zbylé 2 startovní pole jsou neutrální
 • hraje se dva proti dvÄ›ma, spoluhráči sedí proti sobÄ› křížem
 • každý hráč má 4 kameny a 12 kolíků
 • komunikace mezi spoluhráči je zakázána
 • značka kamenu je natočena tak, aby se dalo rozeznat, komu ze spoluhráčů kámen patří (je natočena smÄ›rem k hráči)
 • jestliže je jednomu hráči obsazeno startovní pole, jsou mu sebrány vÅ¡echny kameny na desce a jejich kolíky zabaví hráč, který startovní pole obsadil
 • kameny spoluhráčů mohou vstoupit na to samé pole
 • hráči tahají pouze vlastními kameny, nikoliv kameny spoluhráče, a ani o kolíky se nemohou dÄ›lit
 • hráč může spoluhráče osvobodit, pokud obsadí jeho startovní pole, neboÅ¥ má povoleno v takovém případÄ› nasadit zde jeho kámen
 • hráč může na neutrálních a soupeÅ™ových startovncích polích osvobozovat vlastní sebrané kameny


[editovat] Varianta pravidel "Advanced"

 • Å¡achovnice nemá okraje (je cylindrycká)
 • na začátku hry má každý hráč 24 normálních kolíků a jeden superkolík
 • je-li nÄ›jaký kámen vybaven superkolíkem, je možno pÅ™ed vlastním tahem provést navíc tah tímto kamenem, a to pouze ve smÄ›ru superkolíku (platí i vícenásobnÄ›, tzn. napÅ™. kdyby mÄ›l nÄ›jaký kámen 2 superkolíky, je možno s ním vykonat 2 tahy navíc, každý ve smÄ›ru jednoho superkolíku)

[editovat] Odkazy