No Merci

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Nom all.jpg
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 8+
Délka hry 20 minut
Autor Thorsten Gimmler
Vydání
2004 Amigo No Merci
 • Počet hráčů: 3-5
 • Doporučený vÄ›k: nejménÄ› 8 let
 • Délka hry: 20 minut
 • Vydavatel: Amigo
 • Rok vydání: 2004
 • Autor: Thorsten Gimmler

Tato hra je taktickou bitvou, kdy se snažíte odhadnout jak se zachovají soupeÅ™i a zároveň doufáte, že Å¡tÄ›stí bude stát právÄ› na vaší stranÄ›.

Obsah

[editovat] Herní materiál

 • 33 karet s čísly (3-35)
 • 55 hracích žetonů

[editovat] Myšlenka hry

Jedna karta leží lícem nahoru uprostÅ™ed stolu. Hráč se ve svém tahu musí rozhodnou, jestli si tuto kartu vezme a vyloží ji lícem nahoru pÅ™ed sebe (jako minusové body) nebo kartu odmítne a zahraje jeden ze svých žetonů vedle ní. Potom další hráč ve smÄ›ru hodinových ručiček dÄ›lá stejné rozhodnutí: vzít kartu (i s žetonem, který tam nechal pÅ™edeÅ¡lý hráč) nebo ji odmítnout a položit vedle karty svůj žeton, atd. Ten, kdo má nejménÄ› minusových bodů na konci hry se stává vítÄ›zem.

[editovat] Karty a žetony

Každá karta, která samostatnÄ› leží pÅ™ed hráčem pÅ™edstavuje tolik minusových bodů. kolik je na kartÄ› vyznačeno. Karta s hodnotou 7 tedy pÅ™edstavuje mínus 7 bodů atd.

No Merci - příklad 1
Sabina má 4 vyložené karty v hodnotách 4, 6, 10, 21. Celkem má tedy -41 bodů.

Vyložené karty, které tvoří nepřetržitou řadu čísel se počítají za tolik minusových bodů. kolik je uvedeno na nejnižší kartě. Jestliže například hráč vyloží kartu 8 a 9 vedle sebe. pak tyto dvě karty mají dohromady hodnotu té nižší karty, tj. -8 bodů. Jestliže má hráč vyložené karty s hodnotami 17. 18, 19, 20, celkově získal jen -17 bodů.
Poznámka: Nepřerušená číselná řada je výhodnější než samostatně ležící karty.

No Merci - příklad 2
Petr má -28 bodů za vyložené karty. Má samostatnÄ› vyložené karty 13 a 15. Kdyby se mu nakonec podaÅ™ilo získat kartu 14, vytvoÅ™il by tak Å™adu 13-16, což by dÄ›lalo jen -13 bodů!

Jestliže si hráč nechce vzít kartu, zaplatí za to žetonem. Proto je vždy dobré mít dostatek žetonů, hráč tak může odmítnout nepříjemnou kartu. Navíc se každý žeton na konci hry počítá jako jeden plusový bod.

[editovat] Příprava hry

Každý hráč dostane 11 žetonů. Ty co zůstanou (ve hÅ™e se 3 a 4 hráči) se vloží zpÄ›t do krabičky. Každý hráč schová své žetony, aby spoluhráči nevÄ›dÄ›li, kolik jich kdo má. Karty se zamíchají. Odpočítá se 24 karet a umístí lícem dolů na hromádku doprostÅ™ed stolu. 9 zbylých karet se nepoužije a vrátí se zpÄ›t do krabičky, lícem dolů.

[editovat] Průběh hry

NáhodnÄ› se vybere začínající hráč. Vezme vrchní kartu z balíčku, otočí ji a položí vedle. Nyní se rozhodne, co s kartou udÄ›lá:

 • vezme si ji a vyloží ji lícem nahoru pÅ™ed sebe, nebo
 • odmítne ji a zahraje jeden ze svých žetonů vedle karty.

Jestliže hráč kartu odmítne, hráč nalevo od nÄ›j se bude rozhodovat, zda vezme kartu i s Å¾etonem nebo ji odmítne a zahraje vedle ní svůj žeton. Hra takto pokračuje ve smÄ›ru hodinových ručiček: buď si hráč vezme kartu i se vÅ¡emi žetony vedle ní nebo ji odmítne a svůj žeton umístí vedle odmítnuté karty. Když se konečnÄ› nÄ›který hráč rozhodne kartu (i s Å¾etony ležícími vedle ní) vzít, položí ji lícem nahoru pÅ™ed sebe a vezme si vÅ¡echny k ní náležející žetony do ruky. Tento hráč poté otočí další kartu z hracího balíčku a položí ji vedle nÄ›j. Rozhodne se, zda si kartu vezme nebo odmítne, pÅ™ičemž by za odmítnutí musel zaplatit žeton. Pokračuje hráč po jeho levici. Je dovoleno a velmi pravdÄ›podobné, že nÄ›které karty budou odmítnuty nÄ›kolikrát dokola, čímž se vedle karty nashromáždí velké množství žetonů.

No Merci - příklad 3
Petr otočí vrchní kartu balíčku, je tam číslo 11. Protože by mu karta pÅ™inesla -11 bodů, odmítne ji a vykoupí se žetonem, který vedle karty položí. Sabina také kartu nechce a položí vedle ní svůj žeton. Lenka si chce svůj žeton nechat a proto si kartu vezme. Bere si 11 a položí ji lícem nahoru pÅ™ed sebe. Navíc si bere do ruky ty dva žetony, které vedle karty ležely. Nyní otáčí novou kartu z balíčku, je tam 16. Lenka by si ji mohla hned vzít a dostala by -16 bodů. Proto si ji nevezme a položí vedle karty žeton, atd.

Poznámka: Kvůli pÅ™ehlednosti se karty, které tvoří součást číselné Å™ady, vždy pokládají vedle sebe tak, aby se pÅ™ekrývaly a byly zÅ™etelnÄ› oddÄ›leny od samostatnÄ› ležících karet. Čísla na kartách musí být dobÅ™e viditelná.

Hra pokračuje tímto způsobem, dokud nedojde balíček. Hra poté končí a začne konečné sčítání.

[editovat] Konec hry a sčítání

Jakmile všech 24 karet našlo svého majitele, hráči si spočítají své skóre.

Každý hráč sečte čísla vÅ¡ech samostatnÄ› stojících karet, pÅ™ičte k výsledku nejnižší číslo z každé číselné Å™ady karet. Od tohoto součtu odečte počet žetonů, které stále vlastní.

No Merci - příklad 4 (karty)No Merci - příklad 4 (žetony)
Lenka má tÅ™i samostatnÄ› ležící karty a dvÄ› číselné Å™ady. Za to získá 59 minusových bodů (3 + 7 + 10 + 14 + 25 = 59). Od čísla 59 odečte svých 8 žetonů, takže celkem má -51 hodů (59 - 8 = 51).

Hráč, který má nejnižší skóre, tj. nejméně minusových bodů, vyhrává.

[editovat] Taktické rady

 • Dříve nebo pozdÄ›ji si každý hráč bude muset kartu vzít, nejpozdÄ›ji až mu dojdou žetony. Proto není až tolik výhodné zpočátku odmítat karty, u nichž není moc žetonů. Například vzít 15 s 3 nebo 4 žetony už stojí za zvážení.
 • Můžete pÅ™ijít k pÄ›kné hromádce žetonů. když se jedná o kartu, která se vám hodí do číselné Å™ady, ale která by ostatním pÅ™inesla minusové body – proto ji ponechte ležet jedno nebo dvÄ› kola než si ji vezmete.
Sabina už má vyloženou 34. Nyní otočí 35. Mohla by si ji jednoduÅ¡e vzít, protože by tvoÅ™ila Å™adu s 34. Není vÅ¡ak pravdÄ›podobné, že by si nÄ›který jiný hráč -35 vzal, protože by dostal mínus 35 bodů. Proto si ji Sabina hned nevezme, radÄ›ji se vykoupí žetonem a počká, než se u karty nashromáždí dostatek žetonů.
Poznámka: Můžete se samozřejmě pokusit nechat hodně vysokou kartu ležet po několik kol, ale neměli byste být moc nenasytní: může se stát, že některý hráč bude muset kartu vzít, protože mu dojdou žetony.
 • Vzhledem k tomu. že 9 karet je stranou, je jisté, že mezi samostatnÄ› ležícími kartami budou mezery (tj. nevytvoří Å™adu). SamozÅ™ejmÄ› musíte doufat, že se vám mezery mezi svými kartami podaří zaplnit (například mezi 22 a 24). Å tÄ›stí je nakonec podstatná součást hry. Jestliže je ale mezera příliÅ¡ velká (například mezi 30 a 35), je potom dost nepravdÄ›podobné, že chybÄ›jící karty budou v hracím balíčku vÅ¡echny, a pokud ano, tak je nemusíte vÅ¡echny získat právÄ› vy.
 • Hráči, kteří by si rádi zahráli variantu s vÄ›tší mírou taktiky, by mÄ›li zkusit toto:
Každý hráč dostane na začátku 10 žetonů. TÅ™i karty s ÄÃ­sly 10, 20, 30 se vrátí zpÄ›t do krabičky. Zbylé karty se dobÅ™e promíchají. Odpočítá se z nich 24 karet a položí se doprostÅ™ed stolu, lícem dolů. Zbylých 6 karet se vrátí zpÄ›t do krabičky, lícem dolů. Jinak jsou pravidla hry stejná.

[editovat] Distributor

Hru NO MERCI distribuuje firma CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.

Budete-li mít nápady, návrhy či poznámky ke hře, napište na:
E-mail: corfix@corfix.cz • Web: www.corfix.cz