Monkeys on the Moon

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 60 minut
Autor Jim Doherty
Vydání
2002 Eight Foot Llama Monkeys on the Moon

Na Měsíci se rozvijí opičí civilizace. Vaším cílem je podporovat opičí kmeny při jejich usílí se civilizovat a při jejich snaze vrátit se na Zemi. Je třeba ale věnovat pozornost i tomu, aby jste podporovali právě ty opičí kmeny, jejichž civilizace je co nejpokročilejší.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

42 opičích karet - barva označuje kmen, číslo počet hlasů při hlasování o nejzaslouženějšího pomocníka kmene

18 lodních karet - barva označuje kmen, horní číslo počet míst pro pasažéry, dolní číslo počet vítězných bodů

36 civilizačních karet - barva označuje kmen, číslo hodnotu civilizačního pokroku

6 karet kmenů - barva označuje kmen

6 karty opovržení - barva označuje kmen

42 žetonů - platidlo

1 měsíční kámen - označuje začínajícího hráče

1 hrací plán - po obvodě je nakreslena závodní dráha kmenů, uprostřed stupnice pořadí kmenů

6 kamenů kmenů - barva označuje kmen


[editovat] Zahájení hry

Na závodní dráhu se umístí kameny kmenů na pole Start.

6 karet kmenů se rozloží vedle hracího plánu do vrcholů pomyslného pravidelného 6-úhelníku tzn. tak, aby byly vždy 2 karty proti sobě. Tímto rozložením se definovaly spojenecké a soupeřící kmeny. Kmeny, jejichž karty leží v protilehlých vrcholech, jsou soupeřící kmeny, kmeny, jejichž karty leží v sousedních vrcholech jsou spojenecké kmeny.

Civilizační karty se zamíchají, každému hráči se 2 rozdají, a podle počtu hráčů se jich určitý počet odstraní ze hry, a to ve 4 hráčích 4 karty, ve 3 hráčích 9 karet a ve 2 hráčích 12 karet, zbytek karet utvoří balíček, který se umístí vedle hracího plánu (rubem nahoru).

Lodní karty se zamíchají, každému hráči se rozdá 1, kterou odkrytě vyloží před sebe, zbylé se umístí vedle hracího plánu, přičemž 2 se odkrytě vyloží a zbylé zakryté utvoří balíček.

Opičí karty se zamíchají a umístí vedle hracího plánu, přičemž 5 se odkrytě vyloží a zbylé zakryté utvoří balíček.

Každé hráč si vezme 1 žeton od každé barvy, na karty kmenů se umístí 3 žetony odpovídající barvy, a zbylé žetony se odstraní ze hry.

Karty opovrženíse umístí vedle hracího plánu.

Hráči si mezi sebou určí začínajícího hráče (návrh: ten kdo má nejdelší vlasy), a ten si vezme měsíční kámen.


[editovat] Průběh hry

Každé kolo se skládá ze 2 fázích, civilizační fáze a dražební fáze. V obou fázích každý hráč počínaje počátečním hráčem (hráčem vlastnícím měsíční kámen) ve směru hodinových ručiček provede jeden svůj tah. Na konci kola předá počáteční hráč měsíční kámen svému sousedovi ve směru hodinových ručiček, doplní se vyložené opičí karty do 5 a každý hráč si lízne 1 civilizační kartu z balíčku. V případě, že civilizační karty dojdou, pak jejich lízání odpadá.


[editovat] Tah hráče v civilizační fázi

Hráč vynese jednu civilizační kartu (vynesené karty se umísťují na odkládací balíček a hry se dále neúčastní). Potom určí kmen, kterému chce pomoci. Může si vybrat kmen odpovídající vynesené civilizační kartě nebo jeho spojence. Určený kmen posune o příslušný počet bodů na závodní dráze. Za to, že kmenu pomohl, si vezme 2 žetony umístěné na kartě tohoto kmenu. Zároveň, protože si rozhněval kmen soupeřící s kmenem, kterému pomohl, musí tomuto kmeni jeden žeton zaplatit (umístí ho na kartu tohoto kmene).

Pokud nemá žeton na zaplacení, musí si vzít kartu opovržení odpovídající barvy kmene. Pokud jí již má, tak potom musí zaplatit žeton jednomu z jeho spojenců, může si vybrat kterému. Pokud nemá ani žeton tohoto spojence, musí si vzít jeho kartu opovržení. Pokud hráč nemá ani na zaplacení obou spojencům a od obou již vlastní karty opovržení, nemusí platit nic.

Karty opovržení mají pro hráče některé nepřiznivé důsledky - viz Karty opovržení.


[editovat] Tah hráče v dražební fázi

Hráč vybere 1 opičí kartu z vyložených, o kterou se bude dražit. A řekne jako první svou nabídku. Tzn. řekne, kolik za tuto kartu zaplatí dražebních bodů. Každý žeton barvy kmene opičí karty má hodnotu 3 dražebních bodů, každý žeton barvy spojeneckého kmene má hodnotu 2 dražebních bodů. Kromě toho hráč může dát pass. Ostatní hráči ve směru hodinových ručiček buď navýší vyřčenou nabídku, nebo dají pass, atd. Pokud hráč dal pass, dražby se již dále nezúčastní, jinak pokračuje dále v dražení. Dražba končí, když zbyde v dražbě poslední hráč.

Ten musí za vydraženou kartu zaplatit žetony, které umístí na karty odpovídajích kmenů. (Je zakázáno dávat nabídku, kterou hráč není schopen žetony uhradit.)

Vydraženou kartu umístí k sobě na vyloženou loď - viz Nalodění opice.

Pokud všichni 4 hráči dali pass, kartu nezískává nikdo. Taková karta se zahodí.


[editovat] Nalodění opice

Opice se nemůže nalodit, pokud se jedná o opici kmene, který je soupeřící s některou již naloděnou opicí. Takové 2 opice na jedné lodi být nemohou, a proto musí loď předčasně odstartovat nezaplněná bez této opice - viz Vypuštění lodě. Potom se teprve tato opice nalodí do nové lodi.

Při nalodění opice může dojít k tomu, že se tím loď zaplní. V tom případě loď odstartuje k Zemi - viz Vypuštění lodě.


[editovat] Vypuštění lodě

V případě, že loď odstartuje k Zemi, tak hráč si opičí karty, a pokud loď odstartovala zaplněná, tak i lodní kartu, uloží rubem nahoru k sobě na hromádku, a ty se mu započítájí jako vítězné body na konci hry. Navíc si vezme jeden žeton v barvě lodě umístěný na kartě příslušného kmene (pokud je žeton k dipozici). Pokud musí loď odstartovat nezaplněná, hráč si též vezme žeton barvy lodě, ale vítězné body za loď nezískává a lodní kartu vrací dospod balíčku karet lodí.

Ihned poté, co hráč svoji loď vypustí, bere si ze 2 vyložených lodí novou loď. A vyložené lodě doplní do 2.


[editovat] Konec hry

Hra končí kolem, ve kterém hráči zahrají svoji poslední civilizační kartu.

Na konci posledního kola hráči ještě vypustí svoje poslední nezaplněné lodě - viz Vypuštění lodě.


[editovat] Vyhodnocení

Za každou lodní kartu získává hráč tolik vítězných bodů, kolik je na kartě uvedeno.

Za každou kartu opovržení, která hráči zůstala, si odečte 2 vítězné body.

Vítězné body za opičí karty se určí následovně.

Nejprve se podle pořadí opičích kmenů na závodní dráze vyznačí pořadí kmenů na stupnici uprostřed hracího plánu. Pokud nějaký kmen dojede na závodní dráze do cíle ještě před koncem hry, dá se rovnou na stupnici na nejvyšší neobsazené místo. V případě rovnosti bodů více kmenů, rozhoduje o pořadí los. Potom se každý kmen jednotlivě vyhodnotí.

Hráči si sečtou čísla na opičích kartách tohoto kmene. Ten hráč, který má největší součet, získá vítězné body v počtu rovném vyššímu číslu uvedenému u pořadí kmene na stupnici pořadí kmenů, ten hráč, který má druhý nejvyšší součet, získá vítězné body v počtu rovném nižšímu číslu uvedenému u pořadí kmene na stupnici pořadí kmenů. V případě rovnosti mezi více hráči se příslušné číslo (resp. u rovnosti prvního místa součet obou čísel) vydělí počtem hráčů, kteří dosáhli příslušný počet bodů, zarovná nahoru, a tolik každý hráč získá vítězných bodů.


[editovat] Karty opovržení

Pokud hráč drží kartu opovržení, má to pro něj tyto nevýhody:

- v civilizační fázi si místo 2 žetonů vezme pouze jeden žeton

- při vypuštění lodi si hráč nebere žádný žeton.

Karty opovržení se hráč může zbavit těmito způsoby:

- přebere si ji jiný hráč

- vydražením opičí karty příslušné barvy

- posunem kmene příslušné barvy na závodní dráze

- vypuštěním lodi příslušné barvy.

[editovat] Odkazy