Mlýn

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 15 až 30 minut

Místo vzniku: Egypt

Ve svém díle Ancient Ceylon jeho autor H. Parker uvádí, že se mlýn a jeho herní desky od dávných dob až do 19. století užíval na ostrově Srí Lanka jako ochranné kouzlo proti zlým duchům.

Harold J. R. Murray ve svém díle o dějinách deskových her uvádí, že nejstarší herní plány mlýna pocházejí ze starověkého Egypta. Ve 14. stol. před n. l., za vlády faraónů Ramesse I. a Setiho I., byl vybudován v thébské Kúrně velký chrám. Na jeho střešní krytině se zachovalo několik herních plánů, které dělníci při stavbě vyryli do desek. Tyto plány nám poskytují důkaz, že už tehdy byl mlýn obecně známou a rozšířenou hrou.

O variantách mlýna je řada zpráv i z antického Řecka a Říma. Mlýn hrávali i Trójané v době, kdy je obléhalo řecké vojsko. Tato hra tam měla starou tradici, při vykopávkách byly nalezeny hrací desky i v hlubších, časově nejstarších vrstvách.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Potřeby

 • Herní plán. V různých zemích se hraje na odliÅ¡ných plánech. U nás bývá složen ze tří čtverců, které mají společný stÅ™ed a jsou propojeny čtyÅ™mi liniemi, probíhajícími ve smÄ›ru hlavních svÄ›tových stran.
 • Hrací kameny. 9 černých a 9 bílých dámových kamenů.


[editovat] Průběh hry

 • Hra se začíná na prázdné desce.
 • Cílem hry je vyÅ™adit sedm kamenů soupeÅ™e.
 • Začíná bílý, po nÄ›m je na Å™adÄ› černý, dál se pravidelnÄ› střídají.

[editovat] Umisťování a pohyb kamenů

 • V první části hry hráči kladou střídavÄ› po jednom kameni na volné body.
 • Poté, co umístí vÅ¡echny své kameny, posunují vždy jeden kámen na sousední volný bod.
 • Zbývají-li hráči poslední tÅ™i kameny, může místo pÅ™esunu pÅ™enést kámen na libovolný volný bod.

[editovat] Boj kamenů

 • V průbÄ›hu hry se hráči snaží seÅ™adit tÅ™i své kameny na jediné svislé nebo vodorovné linii. Takové trojici se říká mlýn.
 • Komu se podaří sestavit mlýn, odebere soupeÅ™i z desky jeden jeho kámen. Může si vybrat kterýkoli kromÄ› tÄ›ch, které vytvářejí soupeřův mlýn. V případÄ›, že vÅ¡echny soupeÅ™ovy kameny tvoří mlýn, odebere kterýkoli kámen tvořící mlýn.
 • Hráči mohou kdykoli odsunout z mlýna kámen a v příštím tahu jej vrátit na původní místo. Za nové uzavÅ™ení mlýna získávají právo na odstranÄ›ní dalšího soupeÅ™ova kamene.


[editovat] Konec hry

 • Hra končí porážkou hráče, kterému zbudou jen dva kameny a není tedy schopen utvoÅ™it mlýn.
 • Hra rovněž končí pokud hráč který je na tahu nemůže táhnout.


[editovat] Alternativní pravidla

doplnit obrázky

 • Hraje se jen se tÅ™emi kameny a vyhrál ten, kdo vytvoÅ™il mlýn.

doplnit obrázky

 • Hraje se s 5, 7, 12 kameny, prohrává ten, komu zůstanou jen dva.
 • V mezinárodních pravidlech je uvedeno, že mlýn nesmí být utvoÅ™en stejnÄ› bezprodÅ™ednÄ› ve stejné pozici, tzv. "opakovaný mlýn", což znamená, že mezi vytvoÅ™ením stejného mlýnu musí být proveden alespoň jeden mezitah, nebo mlýn musí být vytvoÅ™en jiným kamenem a v jiné pozici, než pÅ™edtím. Tím je hra složitÄ›jší i zajímavÄ›jší.

[editovat] Odkazy