Mig-Mang

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 20 až 60 minut

Místo vzniku: Tibet

Hra oblíbená mezi Tibetskými mnichy, se hrávala na desce variabilních rozměrů. Nejčastěji se hrávala na desce o rozměru 17×18 linií.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací desku 16x17 polí, respektive 17x18 linií
 • 33 černých kamenů
 • 33 bílých kamenů


[editovat] Jak se hraje

 • Kdo je na tahu, posune kamenem po čáře o jedno pole libovolným smÄ›rem.
 • Pohyb v úhlopříčných smÄ›rech není povolen.


[editovat] Zajímání kamenů

 • Kámen, který je obklopen jinými kameny tak, že se nemůže hnout žádným smÄ›rem, je zajat a odstranÄ›n z desky.
 • Obklíčení naÅ¡eho kamene musí dokončit kámen soupeřův.
 • Jestli-že bÄ›hem pÅ™esunu svých kamenů zatarasíme nÄ›kterému z nich poslední cestu, tento kámen není soupeÅ™em zajat.
 • Zbývá-li hráči jen jediný kámen, zajímá soupeÅ™ovi kameny pÅ™eskokem. PÅ™eskok může být proveden z jednoho průsečíku, pÅ™es kámen na sousedním průsečíku, na následující průsečík. Ten musí být volný a vÅ¡echny tÅ™i průsečíky musí ležet na jedné linii.
 • PÅ™eskok soupeÅ™ova kamene není povinný.


[editovat] Zakončení hry

 • ZvítÄ›zí hráč, který zajme vÅ¡echny soupeÅ™ovy kameny
 • Hráči se dohodnou na remíze v případÄ›, že žádný z hráčů nemá dostatek kamenů k zajmutí soupeÅ™ových kamenů.

[editovat] Odkazy