Matfyzácké Člověče, nezlob se!

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Rodina her Člověče, nezlob se!
Je variantou hry Ludo
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 60 minut

Moderní varianta známé hry s vtipnými pravidly. Každý hraje se všemi figurkami.

Tato hra patří do rodiny her Člověče, nezlob se!.

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Zahajovací pozice

 • Každému hráči patří jeden startovní domeček (domeček) a jeden cílový domeček (chlíveček) stejné barvy.
 • V každém startovním domečku stojí 4 figurky, z nichž každá má jinou barvu.
 • Hráče lze označit podle barvy jejich domečků, nikoli podle barvy figurek.

[editovat] Cíl hry

Dovést do svého chlívečku po jedné figurce od každé barvy.

[editovat] Tahy

 • Každý hráč jednou hodí kostkou. Hráč, kterému padne nejvyšší počet ok, začíná.
 • Dále se hráči na tahu pravidelnÄ› střídají ve smÄ›ru chodu hodinových ručiček.
 • Části tahu. Hráč, který je na Å™adÄ›, hodí kostkou. Pokud padne Å¡estka, může hod opakovat tak dlouho, dokud mu padají Å¡estky. Hody musí použít ve správném poÅ™adí, čili nejdříve použije vÅ¡echny Å¡estky a teprve nakonec zbylé číslo.
 • Tahy jsou povinné. Nemůže-li hráč hod provést, musí se jej vzdát. PodobnÄ› padne-li mu nÄ›kolik Å¡estek a nemůže-li je vÅ¡echny využít, musí se pÅ™ebytečných hodů vzdát.

[editovat] Pohyb kamenů

 • Nasazení - Pokud hráči padne Å¡estka, může jí využít k nasazení. Vezme ze svého domečku figurku libovolné barvy a postaví ji na své startovní políčko na hracím plánu. Nasazování figurek není povinné.
 • Posun - Hráč může posunout kteroukoli figurku na hracím plánu takové barvy, jakou nemá ve svém domečku ani ve chlívečku. Halmičku posune o tolik políček, kolik ok padlo na kostce. Pokud hráči padly nÄ›jaké Å¡estky a on je nepoužil vÅ¡echny k nasazení, může pohnout i více figurkami.
 • SmÄ›r pohybu - Každý hráč pohybuje figurkami ve smÄ›ru chodu hodinových ručiček od svého startovního políčka smÄ›rem ke svému chlívečku. Pokud má figurku pÅ™ed chlívečkem, zajede s ní dovnitÅ™. Od této chvíle již nemůže hrát žádnou figurkou této barvy
 • Figurky v chlívečku se mohou pÅ™eskakovat stejnÄ› jako na hracím plánu. Také jimi lze v chlívečku pohybovat, čímž hráč může využít hody, kdy nemůže táhnout halmičkou na plánu.

[editovat] Vyhazování

Pokud hráč ukončí postup s figurkou (v daném tahu už s ní nebude pohybovat) na políčku, kde stojí jiná figurka, pak ji odstraní z plánu a dá do domečku kterémukoli hráči, který s ní může hrát. Jinými slovy dá ji tomu hráči, který nemá halmičku stejné barvy ani v domečku ani ve chlívečku. Nemůže se stát, že by některý z hráčů měl ve svých domečcích více figurek stejné barvy. Pozor na vyhození figurky, kterou může hrát jen hráč na tahu - musel by ji "darovat" sám sobě.

[editovat] Zakončení hry

Zvítězí hráč, kterému se jako prvnímu podaří dovést do chlívečku figurky všech čtyř barev. Zbylí hráči mohou pokračovat v boji o další pořadí, ale hra už není příliš zajímavá, zejména pro vítěze. Proto doporučujeme začít novou partii.

[editovat] Taktické rady

 • Více Å¡estek. Pokud padne hráči nÄ›kolik Å¡estek najednou, může je využít k nasazení a zároveň i k vyhazování. Nasadí první figurku, potom druhou, čímž vyhodí tu první, atd.
 • Pokud hráč nasazuje figurku, mÄ›l by si vybrat takovou barvu, aby na plánu byla figurka stejné barvy pokud možno co nejblíže k jeho chlívečku. V ideálním případÄ› hráč na Å¡estku figurku nasadí a ve stejném tahu si zajede do svého chlívečku jinou figurkou stejné barvy.
 • Má-li nÄ›který hráč nachystanou figurku pÅ™ed svým chlívečkem a na tahu je jiný hráč, který s ní může hrát, mÄ›l by svůj tah provést touto halmičkou tak, aby "pÅ™ejel" soupeřův chlíveček a tím mu snížil Å¡ance na vítÄ›zství.