Mariáš

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 3

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Volený mariáš

 • Druh karet : nÄ›mecké - 32 listů
 • Hodnoty :
  • Pro hry sedma,stovka, stosedm a totéž v lepších : 7,8,9,spodek,filek,král,10,eso
  • Pro hry Betl, Durch : 7,8,9,10,spodek,filek,král,eso

[editovat] Průběh hry

Rozdávající rozdá předákovi sedm karet, poté zadákovi a sobě po pěti kartách. Poté rozdá dokola každému po pěti kartách. Předák zvolí z prvních sedmi karet, aniž by se podíval na hodnotu zbývajících pěti, trumfovou barvu. Jednu z trumfových karet položí lícem dolů před sebe na stůl, a prohlédne zbývající karetní list. Ze všech karet vybere dvě, které se mu nehodí a odloží je rubem navrch stranou. Nesmí však odložit ostré (čiliže desítky a esa) a trumfy. Poté se zeptá protihráčů jaká barva? Protihráči se postupně vyjádří dobrá nebo špatná.
Jestliže hráč hlásí špatnou barvu, vezme odložené karty, prohlédne list, odloží dvě karty stranou a položí na stůl před sebe rubem navrch kartu, kterou chce vynést jako první. Přitom se zeptá protihráčů jakej malej (velkej, loženej malej, loženej velkej). Ti buď souhlasí (případně rovnou flekují) nebo se postup opakuje s tím, že další hráč smí hrát vždy jen vyšší hru, než kterou nabízel předcházející hráč.
Jestliže oba protihráči souhlasí s barvou, ukáže předák trumfovou kartu a ptá se jaká je hra (případně hlásí vyšší hru, kterou je ochoten uhrát např. 107). Protihráči mohou hlásit buď dobrý (nemám co bych řekl apod.) nebo flek.
Pakliže již nikdo nechce flekovat (pozor flekovat lze jen proti protistraně) následuje sehrávka.

[editovat] Pravidla jednotlivých her

[editovat] Hra

Obě protistrany bojují, kdo bude mít víc desítek, včetně započítaného posledního štychu a všech hlášek. V případě získání sta a více bodů se jedná o tzv. tichou stovku.

[editovat] Sedma

Hráč se zavazuje uhrát poslední štych ve hře svojí trumfovou sedmou a vyhrát hru. Každá z těchto součástí se flekuje zvlášť a zvlášť se i počítá.
Hru "Sedma" a "Lepší sedma" nelze ohlásit a hrát bez sedmy v ruce!

[editovat] Stovka

Hráč se zavazuje uhrát alespoň sto bodů. Do tohoto počtu se mu počítá pouze jedna hláška. Má-li však s jednou hláškou rovnou stovku, nebo víc a navíc uhrál další hlášku, počítá se mu i tato hláška.. V případě že hráč neuhraje ani s jednou hláškou stovku, závisí výše prohry na tom o kolik desítek uhrála protistrana víc nežli směla. To jest měl-li hráč čtyrku, směli protihráči uhrát třicet; měl-li dvacku, směli uhrát protihráči deset, neměl-li hlášku, směli uhrát mínus deset (minimální prohra je jednou prohraná stovka - bez fleků v levné barvě je to za 0,80 Kč, jinak více). Každá desítka, kterou protistrana uhraje navíc znamená v levné barvě a bez fleků 0,80 Kč. Uhraje-li protistrana tichou stovku (což je už velmi nepříjemný zážitek pro vaší portmonku), tak každá desítka nad sto počínaje rovnou stovkou násobí prohranou částku dvakrát.

[editovat] Stosedm

Hráč se zavazuje uhrát stovku a poslední štych vzít svojí trumfovou sedmou. Každá z těchto součástí se flekuje zvlášť a zvlášť se i počítá.

[editovat] Betl

Hráč se zavazuje neuhrát ani jeden štych, přičemž má první výnos. Nejsou voleny trumfy.

[editovat] Durch

Hráč se zavazuje uhrát všechny štychy, přičemž navíc má první výnos. Nejsou voleny trumfy.

[editovat] Tichá sedma

Přebije-li některý hráč poslední štych trumfovou sedmou, kterou sám nehlásil, znamená to, že uhrál tichou sedmu. Je-li však takováto neohlášená sedma v posledním štychu někým přebita, zaplatí držitel sedmy cenu tiché sedmy protistraně.

[editovat] Tichá stovka

Uhraje-li některá z protistran neohlášenou - tichou stovku (včetně všech hlášek), dostane zaplaceno dvojnásobek ceny právě hrané hry. Za každou desítku nad sto se zisk opět zdvojnásobuje.
Například: Jeden z hráčů hraje lepší sedmu s re na sedmu a flekem na hru. Prohraje sedmu, ale uhraje stodvacet. Sedmu zaplatí re na červenou sedmu 3,20 Kč. Flekovaná hra stojí 0,80 Kč, ale za tichou stovku a za každou desítku navrch se čtyřicetník násobí dvěma. 0,80 x 2 x 2 x 2 = 6,40 Kč. Celkem včetně prohrané sedmy tedy vyhraje 3,20 Kč od každého.


[editovat] Schvalování a flekování

 • Každý flek zvyÅ¡uje cenu flekované hry dvakrát.
 • Hráči flekují v poÅ™adí podle smÄ›ru hodinových ručiček.
 • Hráč, který je na Å™adÄ› je povinen zÅ™etelnÄ› říci "dobrý" v případÄ›, že nechce flekovat, anebo ohlásí flek s případným upÅ™esnÄ›ním (na co). PoruÅ¡ení poÅ™adí je renoncem.
 • Hraje-li se sedma nebo stosedm (a to i v lepších), není možné flekovat tu součást hry, která nebyla v minulém kole flekování flekována. Flekování je u konce, zazní-li ode vÅ¡ech hráčů po sobÄ› "dobrý".
 • Má-li jeden z hráčů protistrany pÅ™i ohlášených dvou sedmách v ruce čtyÅ™i tlačící karty, nesmí flekovat.
 • Nedává se re na ložené hry.


[editovat] Ložené hry

Za takovou hru je považována hra s takovým rozložením karet, že hráč hrající sám je schopen odehrát vítězně i s otevřenými kartami, aniž by záviselo na příznivé sloze karet soupeřů. Je-li "loženost" hry některým z hráčů zpochybněna, lze ji prověřit odehráním s otevřenými kartami.
Hráč flekující loženou hru je povinen zaplatit navýšení ceny hry nejen za sebe, ale i za poškozeného soupeře.


[editovat] Které hry se nehrají

 • složené hry
 • hra bez re
 • sedma bez re alespoň na nÄ›kterou její součást (hru či sedmu)
 • ložené hry


[editovat] Základní pravidla pro sehrávku

 • povinnost ctít barvu
 • nemám-li barvu, povinnost velí trumfovat
 • nemám-li barvu ani trumf hraji co se mi hodí
 • povinnost pÅ™ebíjet - dát vyšší kartu, nežli je zatím na stole (samozÅ™ejmÄ› jen tehdy, pokud takovou kartu mám)
 • hlášená sedma musí být nesena jako poslední z trumfů
 • První výnos má vždy forhont (s výjimkou Betla a Durcha - u tÄ›chto her vynáší ten, kdo hraje sám). Do dalších Å¡tychů vynáší vždy ten hráč, který pÅ™ebil poslední Å¡tych. Hráči pÅ™ikládají karty podle smÄ›ru hodinových ručiček. PoruÅ¡ení kterékoliv zásady sehrávky je renoncem.


[editovat] Nahlížení do štychů

Během sehrávky smějí hráči nahlížet pouze do posledního odehraného štychu. Porušení tohoto pravidla je považováno za renonc.

[editovat] Hlášky v sehrávce

Hlášku hráč oznámí spoluhráčům položením krále či filka z oné hlášky (v průběhu nesení oné karty do štychu) na svůj balík štychů. Opomenutí nahlášení hlášky nelze později napravit a hláška se nezapočítává.

[editovat] Renonc

 • Za renonc pro umístÄ›ní vostrých do talónu a za renonc pro míchání karet se platí 5,00 Kč každému ze soupeřů.
 • Za ostatní případy renonců se platí 2,00 Kč každému ze soupeřů.
 • Po renoncu se hra dohrává jen tehdy, žádá-li si to poÅ¡kozená strana (zdá-li se to pro ni výhodné) a posléze se i zaplatí.

[editovat] Ceny her

 • Tichá sedma 0,20 Kč
 • Tichá lepší sedma 0,40 Kč
 • Každá desítka nad hlášenou stovku 0,80 Kč
 • Každá desítka nad hlášenou lepší stovku 1,60 Kč
 • Tichá stovka dvojnásobek ceny hry (včetnÄ› vÅ¡ech fleků)
 • Každá desítka nad tichých sto zdvojnásobuje cenu tiché stovky
 • Prohraná hlášená stovka viz výše
Uvedené sazby jsou platné ve dvacetníkovém mariáši (hraje se na oficiálních turnajích), je samozÅ™ejmÄ› možné hrát desetníkový či korunový mariáš (nebo tÅ™icetníkový :-).

[editovat] Odkazy