LouisXIV - strategie (Jirka Bauma)

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[editovat] Strategie Louis XIV

Ve hře jsou kromě vítězných bodů tyto další základní veličiny:

 • kartičky misí, peníze, čudlíky, erby, pÅ™edmÄ›ty, tahy, schopnost pozdÄ›jšího pokládání čudlíků, schopnost neomezeného pokládání čudlíků
 • tyto veličiny jsou svázany jedním obchodním mechanismem.

Z tohoto mechanismu vyplývají základní vztahy:

 • tah = 3 čudlíky = 1/3 tahu + 3 peníze = 1 pÅ™edmÄ›t
 • karta intrik = 2 erby = erb + čudlík + 1/3 tahu + x pozd. pokládání = erb + 2/3 tahu + x pozd. pokládání
 • atd.

Co se dá vypozorovat:

 • a) erb = 1,2 nebo 1,25 bodu
 • b) pozdÄ›jší pokládání čudlíků a neomezené pokládání čudlíků jsou slabé vlastnosti, určitÄ› nedosahují hodnotu 1 čudlíku (tzn. ve hÅ™e je hráč začínající jako 4. znevýhodnÄ›n)
 • c) pozdÄ›jší pokládání čudlíků má smysl hlavnÄ›, pokud má hráč hodnÄ› čudlíků
 • d) peníze a čudlíky jsou rovnocennÄ› silné (z hlediska nedostatku hráč trpí vÄ›tším nedostatkem čudlíků, proto jsou čudlíky nepatrnÄ› silnÄ›jší, i když tÅ™eba můžeme vypozorovat rovnici:
  • 1/3 tahu + 3 peníze = 1 pÅ™edmÄ›t = 2,5/3 tahu + 2,5 čudlíku => 3 peníze = 4 čudlíky.

Je třeba ještě dodat, že nejslabšími šlechtici jsou 8 a 11, ale 8 se bere kvůli té velmi výhodné straně 5, a potom to, že ve hře je nedostatek čudlíků, takže se dá leccos koupit pod cenou.

Základy strategie:

 • prioritnÄ› kupujte vÄ›ci, které jsou zadarmo, což je dáno typem dražby
 • pokládejte čudlíky tak, abyste s nimi nÄ›co koupili, to je dáno jednak výhodností Å¡lechtice a jednak celkovým množstvím čudlíků, kterými hráči zrovna disponují, na základÄ› tÄ›chto 2 informací vyhodnoÅ¥te cenu Å¡lechtice a takový počet čudlíků umístÄ›te, nejcennÄ›jším pÅ™edmÄ›tem je korunka, tu kupujte zhruba za 3 čudlíky, poté následují ostatní pÅ™edmÄ›ty s cenou 2 - 3 čudlíky, ostatní vÄ›ci kupujte zhruba za 2 čudlíky
 • pokud na začátku kola má hráč málo čudlíku nebo málo penÄ›z, je v tom kole omezen, protože pak nemůže hrát optimálnÄ›, takže vždy zvažte, zda-li se pÅ™iliÅ¡nou snahou o nákup v jednom kole příliÅ¡ nevyčerpáte pro kolo příští
 • málo čudlíků znamená možnost nasadit pouze 9 čudlíků (nebo dokonce jeÅ¡tÄ› ménÄ›), málo penÄ›z se odvijí od toho, kolik vÄ›cí se zrovna v tom kterém kole dá koupit za peníze
 • v posledním kole již čudlíky neÅ¡etÅ™ete.

Co hru rozhoduje:

 • velká nevyrovnanost kartiček misí (nÄ›které jsou silné, protože dávají reálné vÄ›ci, nÄ›které jsou slabé, protože dávají pouze pochybné výhody v pokládání)
 • nevyrovnanost v nalízaných zelených kartičkách
 • zářezy od soupeřů pÅ™i nakupování vÄ›cí
 • smůla pÅ™i závÄ›rečném vyhodnocování erbů
 • vÄ›ci získané náhodnÄ› levnÄ›

Je třeba podtrhnout ten první bod, když se rozhodnete v prvním kole nakoupit 2 korunky za 6 čudlíku (a 2 tahy), tak na tom vyděláte nebo proděláte čistě podle toho, co si líznete za kartu misí (nejlépe +3 čudlíky, nejhůře 1 výhru při remíze).

Ostatní postřehy:

 • je možné hrát i mnohem víc agresívnÄ› než zde navrhuju, zde uvedená strategie není jediná možná.

Doplňková tvrzení:

 • 1) pokud jsem pÅ™i relaci mezi 2 komoditama vycházel z dražebního mechanizmu, je tÅ™eba si uvÄ›domit, že cena v tomto mechanizmu je určena počtem použitelných čudlíků, a tento počet se ve hÅ™e objevuje v takovém množství, že lze říct, že jakékoliv využití transformace komodit pÅ™es tento dražební mechanizmus znamená pro hráče zhruba zisk jednoho čudlíku, tzn. draží-li se průmÄ›rnÄ› Å¡lechtic nabízející 2 erby za 2 čudlíky, znamená to, že skutečná cena 2 erbů není 4 čudlíky, ale vlastnÄ› 5 čudlíků
 • 2) u Å¡lechticů 1-4 je problém, že cena je 2,5 čudlíku a u Å¡lechticů 8 a 11 zase, že cena je 1,5 čudlíku, to je samozÅ™ejmÄ› neÅ™eÅ¡itelné, ale u Å¡lechticů 1-4 se hodí hráčovi dát 3 čudlíky málokdy, takže se hráči mohou "dohodnout" na cenÄ› 2, a u Å¡lechticů 8 a 11 zase ztráta 1/3 tahu není tak tragická
 • 3) protože hráče znevýhodňuje ve hÅ™e nedostatek čudlíků, mají tendenci, že radÄ›ji draží levné vÄ›ci než drahé vÄ›ci, to je prostÄ› fakt, cenu dražších vÄ›cí pak jeÅ¡tÄ› tlačí dolů to, že takový hráč toho pak nemůže v kole tolik vydražit, nicménÄ› je tÅ™eba si uvÄ›domit pÅ™i koupi pÅ™edmÄ›tů penÄ›zi, že koupÄ› Å¡lechticů 1-4 je výhodná, protože cena 3 peníze je velmi levná
 • 4) principiálnÄ› je výhodné využít čudlík na Å¡lechtici 6 jeÅ¡tÄ› v tom kole, kdy ho hráč získá, zdá se proto, že by hráč mÄ›l pokládat na 7 resp. na 10 pouze jeden čudlík,a druhý doplnit práv ze 6, jinak dochází k zbytečným bitkám, to, že nÄ›komu zaÅ¡kodíte, a čudlíka ze 6 umístíte na remízu, tak to není vaÅ¡e vítÄ›zství, protože i vy jste ztratili možnost toho čudlíka využít

Jirka bauma 08:30, 13. 3. 2006 (CET), aktualizace Jirka bauma 27. 2. 2011, 21:48 (CET)