Lost Valley

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Lov.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 90 minut
Autor Roland Goslar
Tobias Goslar
Vydání
2004 Kronberger Spiele Lost Valley

Dobrodružství pro 2 až 4 zlatokopy 10 let a více, 60 až 80 minut času. Při hře ve dvou hráčích má každý dva zlatokopy, jeden hráč nesmí mít po ukončení kola oba zlatokopy na jedné straně řeky.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Myšlenka a cíl hry

Všichni zlatokopové začínají na malé obchodní stanici. Kousek po kousku objevují neznámou krajinu na druhé straně srázu za vodopádem. Když objeví slibné místo, postaví kanály na vodu a doly, aby mohli vytěžit nějaké zlato. Tyto stavby mohou používat všichni zlatokopové. Za zlato si mohou koupit vybavení, které jim usnadní těžbu ještě většího množství zlata. Hra skončí krátce poté, co byla prozkoumána celá oblast nebo až bylo vytěženo dostatečné množství zlata. Hráč, který bude mít po konci hry nejvíce zlata, vyhraje.


[editovat] Herní materiál

 • 1 obchodní stanice u vodopádu
 • 44 kosočtvercových dílků krajiny
 • 11 trojúhelníkových dílků krajiny
 • 96 různých kulatých žetonů
 • 90 různých čtvercových žetonů
 • 20 dÅ™evÄ›ných bloků
 • 1 kostku
 • 1 ledový blok
 • 4 zlatokopy
 • 4 karty vybavení
 • 4 seznamy cen zboží a nákladů na stavby
 • 1 stručný pÅ™ehled (nÄ›mecky, anglicky a franc.)
 • 3 pravidla (nÄ›mecky, anglicky a francouzsky)


[editovat] Příprava hry

Na jednu stranu herní plochy umístěte obchodní stanici. Oddělte kosočtvercové dílky s řekou od dílků se souší a od trojúhelníkových dílků, každou ze sad zvlášť zamíchejte a položte na samostatné hromádky lícem dolů, vedle kostky, kusu ledu a trojúhelníkového dílku s pramenem. Na kraj stolu také umístěte lícem nahoru žetony zboží, surovin a staveb. Promíchejte odděleně kulaté žetony s říčním zlatem (zelené), horským zlatem (šedé), zvířaty a náhodnými událostmi a položte je na stůl lícem dolů. brod – vodopád – zlatokopové – obchodní stanice – sráz – 32 kosočtverových dílků se souší – 10 trojúhelníkových dílků se souší – 12 kosočtvercových dílků s řekou – suroviny dřevo, jídlo, nástroj – ledový blok – kostka – trojúhelníkový dílek s pramenem – stavby síť na ryby, důl, pila – zboží na obchodní stanici – whisky, vůz, loďka, kůň, puška, sekera, udice, síto, dynamit – lícem dolů žetony – říční zlato (zelené), horské zlato (šedé), náhodné události, zvířata,


[editovat] Vybavení zlatokopa

Veškerý zlatokopův majetek se přechovává na jeho kartě vybavení. Své věci může skládat do batohu, na vůz, do prostoru pro nářadí a do váčku na zlato.

Batoh, který mají všichni hráči na začátku hry, má 6 pozic pro suroviny. Dřevo zabere dvě pozice; jídlo a nástroje zaberou po jedné pozici.

Pokud si hráč koupí vůz, dostane další 4 pozice, kam může skládat suroviny. Na začátku mají zlatokopové k dispozici 6 pozic pro nářadí. Sem se skládá všechno obyčejné i speciální zboží.

Obyčejné zboží (vůz, kůň, loďka, puška, sekera, udice, síto, bedna dynamitu) zabere jednu až dvě pozice a hráč ho může používat, jak často si přeje. Speciální zboží (whisky, sušené ryby, váleček dynamitu) zaberou jednu pozici a dají se použít pouze jednou.

Pokud se zlatokopovi nevejde všechno nářadí nebo suroviny do pozic, které má k dispozici, musí na konci svého kola zvolit, které předměty zahodí a vrátí na hromádku. Ve váčku se zlatem může být lícem dolů jakékoliv množství žetonů se zlatem, přičemž každý žeton představuje 1 až 4 zlaté valouny.

Radimova karta vybavení. Radim vlastní vůz a může si ho naložit surovinami. Radim vlastní loď, koně a speciální zboží. Všechny musí uložit do pozic pro nářadí. Své žetony se zlatem Radim přechovává ve váčku na zlato. Jakmile získá 10 žetonů, může se rozhodnout ukončit hru.

Radimovo počáteční vybavení

Na začátku hry dostane každý zlatokop do začátku toto vybavení: 3 nástroje, 1 jídlo, 1 dřevo a 2 whisky.


[editovat] Průběh hry

Hráči se střídají po směru hodinových ručiček. Kolo jednoho hráče se skládá z pohybu (a průzkumu nové krajiny) a provedení akce, v pořadí, které si zvolí hráč. Hráč se může rozhodnout vynechat kteroukoliv část svého kola. Jakmile se ve hře objeví ledový blok, musí se na konci každého kola ověřit, jestli zamrzla další část řeky. Začíná nejstarší hráč. Kolo se tedy skládá ze tří fází:

 • A. Pohyb a průzkum
 • B. Provedení akce
 • C. Ověření postupu ledu


[editovat] A. Pohyb a průzkum

[editovat] Pohyb

Zlatokopové se pohybují po hranách mezi dílky, od jedné křižovatky hran (rohu dílku) ke druhé. Nesmí se chodit přes dílky. Pohyb přes řeku je možný jen s loďkou nebo přes dva brody poblíž obchodní stanice u vodopádu.

Běžně se může na jedné křižovatce nacházet pouze jeden zlatokop, na křižovatce u řeky ale mohou stát zlatokopové dva. Na obchodní stanici může stát jakékoliv množství zlatokopů. Pěšky se může zlatokop přesunout buď a) o jednu hranu na souši nebo b) o dvě hrany podél řeky. Loďkou se může zlatokop přesunout až o tři hrany podél řeky a může cestovat po hranách, které vedou přes řeku.

Na koni se může zlatokop přesunovat o dvě hrany na souši nebo podél řeky. Zlatokop může vlastnit zároveň loďku i koně. Nemůže ale v jedné pohybové fázi použít více než jeden druh přepravy (tj. pěšky, loďkou nebo na koni).

 • Vláďa se pÅ™esune po souÅ¡i pěšky o jednu hranu.
 • Petra se pÅ™esune podél Å™eky pěšky o dvÄ› hrany.
 • Petra se pÅ™esune na koni po souÅ¡i o dvÄ› hrany a po cestÄ› obejde Davida.
 • Radim se pÅ™esune na loďce podél Å™eky o tÅ™i hrany.


[editovat] Průzkum

Když se zlatokop přesune na křižovatku, která přiléhá k dosud neprozkoumané oblasti, musí ukončit svůj pohyb a prozkoumat krajinu v následujících čtyřech krocích.

 • a. Kosočtvercové dílky s Å™ekou

Jestliže se zlatokop nachází na křižovatce, která je buďto přímo u neprozkoumaného úseku řeky (1, 2) nebo jednu hranu od něj (3, 4), musí nejprve zkoumat řeku. Hráč si vybere jeden z říčních dílků, položených lícem dolů, a umístí ho tak, aby a) prodloužil řeku tak, aby nekončila v dílku položeném dříve a b) přiléhal ke zlatokopovi, je-li to možné. Pokud se David přesune na křižovatky 1, 2, 3 nebo 4, musí prozkoumat nejprve řeku. Jestliže není možné dílek s řekou umístit podle pravidel, vrátí se na spodek hromádky. Vytáhne se další říční dílek a umístí se místo něj. Pokud není možné umístit žádný ze zbývajících říčních dílků, umístí se místo toho hned dílek s pramenem.

 • b. Kosočtvercové dílky se souší

Po prozkoumání řeky se vytáhne a umístí tolik dílků se souší, kolik je potřeba na uzavření křižovatky, na které zlatokop stojí.

(*!Pozor! Není hned jasné, kolik dílků bude potřeba, záleží na tom, kam je hráč umístí.) Jakmile se umístí všech 32 dílků se souší, položí se ihned na dílek s pramenem ledový blok. Pokud se pramen na mapě zatím nevyskytuje, umístí se tam nyní. Pramen představuje začátek řeky. Od tohoto okamžiku je povolen pohyb po hranách na okraji prozkoumané krajiny. Všechny zbývající dílky se zahodí.

 • c. Trojúhelníkové dílky

Při umísťování dílků mohou vzniknout uzavřené mezery ve tvaru trojúhelníku. Pokud z takovéto (nebo kosočtvercové) mezery vytéká řeka, ihned se k jejímu konci umístí dílek s pramenem.

Jestli tomu tak není, táhne se trojúhelníkový dílek se souší a použije se k vyplnění volného místa. Zlatokopové se mohou přesunovat podél pramene, jako by se jednalo o součást řeky a těžit ze zlaté žíly, která se tu nachází (to ale vyžaduje postavení dolu).

 • d. Žetony

Pokud jsou na umístěných dílcích nějaké symboly, položí se na ně žetony. Do zelených kroužků se pokládá příslušné množství zelených žetonů s říčním zlatem. U říčních dílků je potřeba, aby se žetony umístily na ten břeh, na kterém se nachází symbol.

Do šedých kroužků se pokládá příslušné množství šedých žetonů s horským zlatem. Do kroužků s obrázkem zvířete se umístí rubem dolů zvířecí žeton. Do kroužků s otazníkem se umístí příslušný počet žetonů s náhodnou událostí. David se posunul na křižovatku 4 a umístil dva říční dílky. Teď musí umístit jeden dílek se souší, aby křižovatku uzavřel.

Radim se přesunuje kolem řeky, ale musí se zastavit, protože narazil na neprozkoumaný terén. Radim si vytáhne dva dílky se souší: les a horu. Po umístění těchto dílků vznikne neprozkoumaný trojúhelníkový prostor.

Radim vytáhne a umístí tiché zákoutí, kde si může koupit láhev whisky za jakékoliv dvě suroviny. Na konec položí Radim na příslušné symboly na dílcích jeden zvířecí žeton, tři žetony s horským zlatem a dva žetony s náhodnými událostmi.


[editovat] B. Provedení akce

[editovat] Těžba zlata

Jestliže zlatokop stojí u dílku s říčním zlatem (tundra, jezero nebo břeh řeky), na kterém je voda, může za žeton s jídlem získat jeden zelený žeton s říčním zlatem. U řeky nebo u jezera je voda vždy; do tundry je potřeba vodu nejprve přivést od řeky či od jezera kanálem (viz 6. stavění). Pokud zlatokop vlastní síto, může si místo jednoho vzít dva zelené žetony s říčním zlatem. Jestliže zlatokop stojí u dílku s horským zlatem, na kterém byl předtím postavený důl, může za jeden žeton jídla a jedno dřevo získat jeden šedý žeton s horským zlatem. Pokud zlatokop vlastní dynamit, může si místo jednoho vzít dva šedé žetony s horským zlatem. Součástí hry jsou i karty s přehledy nákladů na těžbu zlata.


[editovat] Náhodná událost

Zlatokop si může z přilehlého políčka vzít za dvě jakékoliv suroviny žeton s náhodnou událostí. Pokud to dělá na trojúhelníkovém dílku, podívá se tajně na žetony a jeden z nich si vybere: Zlato se skladuje lícem dolů do váčku se zlatem.

Zboží se přidá na kartu vybavení do pozic pro nářadí a používá se jako obvykle. Speciální zboží se položí na kartu vybavení do pozic pro nářadí lícem dolů. Dá se použít jen jednou, potom se zahodí. Druhy speciálního zboží jsou:

 • SuÅ¡ené ryby se dají vymÄ›nit za čtyÅ™i žetony s jídlem.
 • Dynamit umožní zlatokopovi vytěžit dva Å¡edé žetony s horským zlatem naráz.

David se posunuje k řece. Utratí jeden žeton s jídlem a z říčního břehu si vezme zelený žeton s říčním zlatem.

Petra utratí jeden žeton s jídlem, a protože má síto, vezmi si ne jeden, ale dva žetony s říčním zlatem z tundry (která je kanálem propojená s řekou, takže je tu dostupná voda).

Vláďa utratí žeton s jídlem a jedno dřevo a vezme si z hory, na které je postavený důl, žeton s horským zlatem.

Radim se přesune o jedno pole a utratí dvě dřeva, aby se podíval na žetony s náhodnou událostí. Vybere si whisky, hned ji použije a pohne se znovu. Whisky umožňuje buď druhý pohyb nebo druhou akci v jednom kole. V jednom kole je možné použít jen jednu whisky.


[editovat] Rybolov

Zlatokop může použít udici nebo síť na ryby, aby chytil v řece nebo v jezeru jednu rybu. Jednu rybu může chytit i bez tohoto vybavení, jestliže je na dílku značka s rybou. Účinky udice, sítě na ryby a značky s rybou se sčítají, takže v jednom kole se dají chytit až tři ryby. Za každou ulovenou rybu se do batohu položí jeden žeton jídla.


[editovat] Lov

Zlatokopové mohou lovit zvířata, která se nachází na přilehlých dílcích. Lov se provádí takto: Hráč si hodí kostkou; jeden ze soupeřů hodí za zvíře. Pokud hráč hodí větší číslo než jeho soupeř, podařilo se mu zvíře zabít. Zvířecí žeton se odstraní z mapy a hráč si vezme, podle druhu zabitého zvířete, 1 až 4 žetony jídla.

Pokud zlatokop vlastní pušku, přičte si k hodu kostkou 3. Medvědí jeskyně (jeden z trojúhelníkových dílků) je jediné místo, kam se zvířecí žetony po úspěšném lovu umísťují znovu.


[editovat] Kácení stromů

Zlatokop může kácet stromy v přilehlém lese a vzít si tak z hromádky jedno dřevo. Pokud stojí na pile nebo vlastní sekeru, bere si místo toho dvě dřeva. Tři dřeva si bere, pokud vlastní sekeru a zároveň stojí na pile.


[editovat] Stavění

Zlatokop může stavět určité typy staveb, buď na křižovatkách nebo na přilehlých dílcích. Stavy může používat bez ohledu na to, kdo je postavil:

 • Postavení sítÄ› na ryby na kÅ™ižovatce u Å™eky či u jezera stojí jeden nástroj.
 • Postavení pily na kÅ™ižovatce u lesa stojí jeden nástroj.

Na každé křižovatce může stát pouze jedna stavba. Postavení kanálu, který bude zásobovat vodou tundru nebo les, stojí jedno dřevo. Dřevo se položí přes hranu mezi dvěma dílky. Do hor není možné kanály stavět. Postavení dolu na horském dílku stojí 1 nástroj, 1 jídlo a 1 dřevo.


[editovat] Nákup zboží

Zlatokopové si mohou na obchodní stanici nakoupit jakékoliv množství zboží, pokud na něj mají a pokud je dané zboží na skladě. Za zboží se platí zlatými valouny. Pokud nemá zlatokop přesnou částku, nevrací se zpět.

Pokud je součástí ceny “X”, nahrazuje se jedním zlatým valounem, jednou surovinou nebo jedním zbožím. Součástí hry jsou karty s přehledem nákladů na stavění a cen zboží.


[editovat] C. Ověření postupu ledu

Jakmile se do hry dostane ledový blok (viz průzkum), hráči hážou na konci svých kol vždy kostkou. Pokud padne 5 nebo 6, ledový blok se posune o jeden dílek po proudu řeky směrem k vodopádu.


[editovat] Konec hry a určení vítěze

Hra končí v okamžiku, kdy:

 • se ledový blok posune k vodopádu u obchodní stanice nebo
 • zlatokop dorazí na obchodní stanici u vodopádu s nejménÄ› 10 žetony zlata a oznámí konec hry.

Vítězem se stane hráč, který bude mít na konci hry nejvíc zlatých valounů ve svém váčku.


[editovat] Otázky a odpovědi

Originální pravidla jsou bohužel sepsána vágně, což může někomu nevyhovovat. V překladu chybí kus pravidla o pokládání dílků. K překladu je třeba poznamenat:

 • po oznámení konce hry hráčem se kolo nedohrává
 • led je z hlediska ostatních pravidel imaginární, napÅ™. rybaÅ™it jde dál i v ledu
 • na startovním dílu jsou po stranách 2 výstupky, které vytyčují imaginární hranu plánu
 • stanice nakreslená na trojúhelníkovém dílu se nachází na vÅ¡ech jeho vrcholech
 • účinky 2 stejných pÅ™edmÄ›tů se nesčítají
 • whisky je možno použít i pro svou první akci
 • skrz startovní díl se smí hráč pohybovat pouze mezi stanicí a 2 průsečíky u Å™eky
 • na startovním dílu se nesmí provádÄ›t kromÄ› nákupu jiná speciální akce
 • pÅ™i plavbÄ› kánoí si hráč může zkrátit meandr a může Å™eku i kÅ™ižovat
 • kanály se mohou vÄ›tvit
 • lopatu je možné koupit pouze na stanici a je možné jí umístit pouze do batohu
 • když dojdou dílky, není nutno pÅ™eruÅ¡ovat pohyb na okrajových průsečících
 • když hráč platí v stanici valouny zlata a nemá pÅ™esnÄ›, musí pÅ™eplatit

Jirka bauma 10:21, 11. 9. 2006 (CEST)


[editovat] Odkazy