Lines of Action

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 10
Délka hry 20 až 40 minut
Autor Claude Soucie
Vydání
1988 Hexagames Lines of Action
Ocenění Spiel des Jahres 1988 - výběrová listina


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

  • ÄŒtvercová deska 8×8 polí
  • 12 bílých kamenů
  • 12 černých kamenů


[editovat] Příprava hry

Hráči rozestaví své kameny po obvodu desky. Každý obsadí svými kameny dvě protilehlé strany, rohy však zůstanou volné. Hráči si vylosují, kdo bude začínat. Během hry se pravidelně střídají v tazích.


[editovat] Průběh tahu

Hráč musí pohnout jedním svým kamenem v jednom z osmi směrů (diagonálně nebo kolmo). Musí přitom táhnou přesně o tolik polí, kolik je kamenů v řadě, sloupci nebo diagonále po které se pohybuje. Počítají se všechny kamenym, včetně kamene který se pohybuje.

Pole přes která při tahu kámen musí být buď prázdná, neho obsazená hráčovými kameny. Pole kde pohyb skončí musí být buď prázdné nebo obsazené soupeřovým kamenem, který je v tom případě odstraněn ze hry.


[editovat] Konec hry

Hra končí, jakmile jsou všechny kameny jednoho z hráčů spojeny do jedné jediné skupiny. Přitom dva kameny jsou považovány za sousedící pokud jsou na polích, které se dotýkají rohem nebo hranou. |

Vítězem je hráč, jehož kameny jsou spojeny do jediné skupiny, bez ohledu na to, zda je na tahu. Výjimečně se může stát, že se najednou spojí do jedné skupiny kameny jednoho i druhého hráče. Pak ten, kdo právě provedl tah prohrál.


[editovat] Poznámky

  • Může se skutečnÄ› stát, že vyhrajete v tahu soupeÅ™e, pokud například soupeÅ™ sebere váš jediný kámen, který jeÅ¡tÄ› nebyl pÅ™ipojen.
  • V původních pravidlech byla situace, kdy oba dva hráči seskupí kameny v jedné chvíli považována za remízu. Pravidlo vzniklo na popud hráčů, hrající hru turnajovÄ›. Remízy v tomto případÄ› jsou vÄ›tÅ¡inou považovány za problém.
  • Na této hÅ™e je zajímavé to, že není jednoznačnÄ› jasné, zda je dobré soupeÅ™ovy kameny vyhazovat nebo ne. NeÅ¡ikovným vyhozením kamene, který by se těžko pÅ™ipojoval k ostatním soupeÅ™ovi můžete významnÄ› pomoci. V extrém ním případÄ›, kdy mu vyhodíte vÅ¡echny kameny až na jeden, okamžitÄ› vyhrál, protože jeden kámen tvoří samozÅ™ejmÄ› jedinou skupinu jeho kamenů.

[editovat] Odkazy