Laska

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Las.jpg
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 20 až 40 minut
Autor Emanuel Lasker
Vydání
1973 FX Schmid Laska

Hra, kterou vymyslel výtečný šachista Lasker. Je to jakási modifikace dámy. Hraje se na šachovnici 7×7 a kámen, který přeskočíte, neodstraníte z desky, nýbrž si ho dáte pod svůj kámen.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Ke hÅ™e je potÅ™eba hrací plán s 25 kruhy.
 • 11 kamenů z jedné strany bílých a z druhé červených.
 • 11 kamenů černo-modrých (barvy je tÅ™eba vidÄ›t i ze strany).


[editovat] Základní postavení

 • První tÅ™i Å™ady zaplňují kameny bílou barvou navrch, poslední tÅ™i Å™ady obsadí kameny černou barvou navrch.


[editovat] Cíl hry

 • Zajmout protihráči vÅ¡echny kameny.


[editovat] Pohyb kamenů

 • Kameny lze pohybovat Å¡ikmo vpÅ™ed o jedno pole tak jako v dámÄ›.
 • Dosáhne-li kámen poslední Å™ady, je povýšen na krále a "pÅ™ebarví se" otočením z bílé na *červenou, resp. z černé na modrou. Od této chvíle s ním lze pohybovat i smÄ›rem zpÄ›t, avÅ¡ak i nyní jen o jedno pole.


[editovat] Přeskakování kamenů

 • Soupeřův kámen ležící na sousedním poli lze pÅ™eskočit, je-li bezprostÅ™ednÄ› za ním volné pole. *Jsou dovolené i vícenásobné skoky.
 • Skákat lze jen smÄ›rem, kterým se může skákající kámen posunovat, proto obyčejný kámen nesmí skákat zpátky.
 • PÅ™eskočené kameny se umístí jako zajatci pod kámen, který je pÅ™eskočil. Zajatci mají stejnou hodnost jako pÅ™ed zajetím.
 • Skákání je povinné; mohl-li hráč skákat a neskákal, může soupeÅ™ trvat na vrácení tahu a uskutečnÄ›ní pÅ™eskoku. PodobnÄ› je zakázáno pÅ™edčasné ukončení vícenásobného skoku.
 • Má-li hráč výbÄ›r z více skoků, může si vybrat (i kratší), ale nesmí vybraný vícenásobný skok pÅ™edčasnÄ› ukončit.
 • Nelze pÅ™eskakovat kameny vlastní barvy.


[editovat] Pohyb a přeskakování sloupců

 • Jak kámen pÅ™eskakuje soupeÅ™ovy kameny, vzniká pod ním sloupec kamenů (zajatců). NovÄ› pÅ™eskočené kameny se umísÅ¥ují naspod sloupce, aniž by jim byla zmÄ›nÄ›na hodnost.
 • Sloupec se pohybuje podle hodnosti kamene na jeho vrcholu (velitel sloupce).
 • Dosáhne-li sloupec poslední Å™ady, je povýšen na krále pouze jeho velitel.
 • Je-li pÅ™eskočen sloupec kamenů, je zajat pouze velitel. Zbytek sloupce má pak nového velitele, a to kámen, který ležel bezprostÅ™ednÄ› pod původním velitelem.
 • V jednom tahu nelze pÅ™eskočit dvakrát stejný sloupec.


[editovat] Konec hry

 • Prohrává hráč, který nemůže učinit tah podle pravidel, například jsou-li vÅ¡echny jeho kameny zajaty.
 • Nemohou-li hráči dovést hru k vítÄ›zství, například pro oboustranný nedostatek kamenů, hra končí remízou.

[editovat] Odkazy