L´hombre

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 3

Hra Hombre se začala hrát ve Španělsku nejpozději v 16. století. Je typická nejen unikátní posloupností karet, ale hlavně licitací. Hombre je první hrou, u které se podle dostupných pramenů licitace objevila. Tím významně ovlivnila vývoj všech ostatních zdvihových her. Hombre se dnes hraje už jen v Dánsku, kde má ovšem stejné postavení jako Mariáš v českých zemích.

 • Druh karet : 2×francouzské - 2×40
 • Hodnoty :
  • v červených barvách (srdce a kára) - 7,6,5,4,3,2,A,J,Q,K
  • v černých barvách (kříže a piky) - A,2,3,4,5,6,7,J,Q,K
  • červené trumfy - 6,5,4,3,2,J,Q,K,ponte,baste,manille,spadille
  • černé trumfy - 3,4,5,6,7,J,Q,K,baste,manile,spadile
  • spadille- pikové eso, pÅ™edstavuje nejvyšší trumf
  • manille- nejnižší trumfová karta (u červené sedmička, u černé dvojka)
  • baste- křížové eso
  • ponte- Je-li trumfovou barvou červená, dostává se tohoto titulu trumfovému esu. Je-li trumfovou barvou černá, náleží titul trumfovému králi.
 • Cíl hry :
  Dosáhnout alespoň minimálního počtu zdvihů.
 • Jak se hraje :
  Rozdávající hráč dává kolem po devíti kartách, zbývající listy položí stranou na stůl jako talón. Mezitím hráč po levici rozdávajícího míchá druhou sadu 40ti karet pro příští hru. Jakmile je zamícháno, otočí se horní karta, která udává tzv. dobrou barvu. Ta hraje úlohu především při konečném počítání hry.
 • Kategorie hry :
  1. Nejnižší závazek - hlavní hráč po skončené dražbě jmenuje podle síly svého listu trumfovou barvu a odloží karty nízkých hodnot, aby je vyměnil za korní karty talónu. Po něm tak mohou učinit oba protihráči, a to v té míře, dokud stačí karty v talónu.
  2. Lepší barva - podmínky jsou stejné, jen trumfem se stává dobrá barva, jak ji určil horní list druhého balíčku karet. Hra je hodnocena dvakrát výše než ostatní barvy.
  3. Tournée neboli malé casco - trumfovou barvu určí hlavní hráč otočením horní karty talónu.

   Následujících šest kategorií je založeno do značné míry na štěstí, a proto je některá pravidla (usilující o vysloveně klasické pojetí hry) neuvádějí.
  4. Obskur s osmi kartami shora - hráč, který drží jedno černé eso, ponechá si tuto nejvyšší kartu v ruce. Ostatních osm listů shodí a místo nich koupí z talónu osm horních karet. Trumfová barva se ovšem musí hlásit předem!
  5. Obskur s osmi kartami zdola - místo osmi horních karet, bere osm spodních karet.
  6. Obskur s devíti kartami shora - hlavní hráč vymění devět karet v ruce za devět vrchních karet talónu. Avšak i nyní musí předem stanovit trumfovou barvu.
  7. Obskur s devíti kartami zdola - místo horních karet, bere spodní karty.
  8. Grand casco - velké casco či forcé partout smí vyhlásit jen hráč, který má v ruce spadille a baste. Trumfovou barvu určuje vrchní list talónu.
  9. Respekt - hraje se jako velké casco. Také tady musí mít hlavní hráč oba matadory, avÅ¡ak musí je ukázat protihráčům. Je možné provést stejnou manipulaci jako ve hrách typu obskur (mÄ›ní se samozÅ™ejmÄ› jen sedm karet :-). I zde musí nejprve určit trumfovou barvu.
  10. Sólo neboli sans prendre - l´hombre musí v tomto případě udělat pět zdvihů s kartami v ruce, tedy bez výměny svých listů. Ostatní hráči mohou měnit listy dle libosti. Musí však během hry na požádání ukázat své zdvihy.
  11. Sólo v barvě - jde o stejný druh hry, hraje se bez výměny karet, avšak trumfy určuje "dobrá barva" neboli horní list druhého balíčku.
  12. Sólo tout - hlavní hráč hraje bez výměny listů s talónem a navíc se zavazuje uhrát všech devět zdvihů.
  13. Sólo tout v barvě
  14. Grandissimo neboli grand
  15. Nullissimo neboli null
  16. Mort (od slova mrtvý)
 • Sehrávka :
  Základní pravidlo sehrávky je ctít barvu. Nesená barva musí být přiznána, nemusí však být přebita. Nemá-li hráč kartu nesené barvy, může shodit buť libovolný list, nebo může trumfovat. Trumf přebíjí všechny ostatní barvy.
  Druhé pravidloříká, že jen tři favorizované trumfy mohou být utajeny v ruce. Jejich držitel je nemusí nést dokonce ani tehdy, když je nesena trumfová barva. Těmito favorizovanými trumfy jsou spadille, manille a baste. Nejvyšší trumf - spadille (pikové eso) se může zapřít v každém případě. Druhý v řadě - manille (nejnižší trumfová karta) se musí nést při sehrání spadille. Třetí - baste (křížové eso) se musí přiznat při sehrání spadille nebo manille
 • ZávÄ›rečné hodnocení :
  V l´hombre se vlastně hraje o dvě základní hodnoty
  1. Vklad do hry : Vnáší rozdávající hráč. V případÄ›, že uhraje vydražený závazek, má právo na inkaso tohoto vkladu. A naopak, nezíská-li pÅ™edepsaný počet zdvihů, platí dvojnásobek základního vkladu. V tom případÄ› se prohravší hráč nazývá codille (od slova codillo - velká Å¡koda). Stane-li se, že oba protihráči uhrají po tÅ™ech zdvizích, pokládá se hra opÄ›t za stracenou, avÅ¡ak hlavní hráč platí pokutu pouze ve výši základního vkladu.
  2. Hodnota hry : Druhou součást konečného hodnocení hry pÅ™edstavují bodové prémie:
   1. Hráč, který získal prvních pět zdvihů, je odměněn 1 bodem.
   2. Spadille, manille a baste v rukou výtězného hráče přináší 1 bod.
   3. Za devět neohlášených zdvihů v sólové hře inkasuje hráč 4 body.
   4. K těmto číslům se navíc připočítá bodová hodnota hry podle tabulky. Přitom každá hra sehraná v dobré barvě se oceňuje dvojnásobně vysoko.
 • Tabulka bodových hodnot hry :
1 Nejnižší závazek 0
2 Lepší barva 1
3 Malé casco 2
4 Obskur s horními osmi listy 3
5 Obskur s horními osmi listy v dobré barvě 6
6 Obskur s osmi listy z dola 3
7 Obskur s osmi listy z dola v dobré barvě 6
8 Obskur s devíti listy shora 4
9 Obskur s devíti listy v dobré barvě 8
10 Obskur s devíti listy zdola 4
11 Obskur s devíti listy v dobré barvě 8
12 Velké casco 4
13 Velké casco v dobré barvě 8
14 Respekt 4
15 Respekt v dobré barvě 8
16 Sólo neboli sans prendre 2
17 Sólo v barvě 4
18 Sólo tout 12
19 Sólo tout v barvě 24
20 Grandissimo 8
21 Nullissimo 16
22 Mort 4

Vítězný hlavní hráč obdrží od obou partnerů prémii ve výši celkového součtu dosažených bodů. Naopak při prohře, zaplatí každému z protivníků hodnotu všech bodů, kterých ve hře dosáhli. V případě, že obě strany uhrály stejný počet bodů, vyplácí hlavní hráč.