Korejské domino

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Je variantou hry Domino
Počet hráčů 2

(32 kostek orientálního domina)

  • Vyrovnejte vÅ¡echny kostky lícem dolů do hradby osm kostek dlouhé a čtyÅ™i kostky vysoké. Pak si hradbu se soupeÅ™em rozdÄ›lte - jeden z vás si odsune stranou jednu polovinu, druhý druhou (kupodivu :-). PÅ™i dÄ›lení dejte pozor, aby se sloupečky nerozsypaly.
  • Kdo vyhraje losování, začíná. Vezme vrchní kostku z posledního sloupečku na pravé stranÄ›, obrátí ji lícem vzhůru a položí doprostÅ™ed stolu. Pak vezme druhý hráč poslední vrchní kostku z pravé strany své části hradby a obrácenou očky vzhůru ji položí vedle soupeÅ™ovy první kostky. Může ji dát nalevo i napravo od ní. Tuto volbu mají oba hráči i pÅ™i dalším pÅ™ikládání kostek.
  • PÅ™iložíte-li kostku, která je úplnÄ› stejná jako jedna z krajních kostek v Å™adÄ›, máte právo si obÄ› vzít. Na konci hry získáte za každé jejich očko deset bodů.
  • PÅ™iložíte-li kostku tak, že se dvÄ›ma krajníma kostkama dává v součtu jejich puntíků číslo dÄ›litelné deseti, můžete si tuto trojici kostek vzít. Za každé jejich očko získáte jeden bod.
  • Zároveň hráč, který vezme svým tahem kostky, pokračuje ve hÅ™e.
  • PÅ™ehlédne-li hráč možnost braní, smí si vzít na začátku svého tahu tyto kostky soupeÅ™.
  • Jsou-li na začátku nebo bÄ›hem partie na stole pouze dvÄ› kostky a jeden z hráčů je sebere, složí jednu na druhou a získá za nÄ› čtyÅ™icet bodů, bez ohledu na počet jejich oček.
  • Hra končí v okamžiku, kdy jeden hráč pÅ™iloží poslední ze svých kostek.