Keny

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Je variantou hry Dáma
Počet hráčů 2
Doporučený věk 6
Délka hry 15
Autor Turci

Turecká hra Keny je variantou Dámy, se kterou má společné zejména přeskakování kamenů a povýšení kamene, který dosáhne protějšího okraje desky. Na rozdíl od většiny jiných variant se zde ale kameny nepohybují diagonálně, nýbrž ortogonálně, a na začátku se neobsazuje poslední řada.

[editovat] Hrací potřeby

 • Hrací deska
 • 16 bílých a 16 černých kamenů

[editovat] Stručná pravidla

 • Cílem hry je zajmout vÅ¡echny protivníkovy kameny.
 • V základním postavení stojí kameny na 16 polích dvou pÅ™edposledních Å™ad. Poslední Å™ada tedy není obsazená)
 • Začíná bílý, pak hraje černý, dál se pravidelnÄ› střídají.
 • Kameny se dÄ›lí na obyčejné zvané keny, které se v průbÄ›hu hry mohou mÄ›nit na kámen vyšší třídy zvaný perc.
 • Obyčejný kámen se smí pohybovat ve tÅ™ech smÄ›rech a to rovnÄ› dopÅ™edu, doleva a nebo doprava a to vždy jen o jedno pole. Když je sousední pole obsazeno protivníkovým kamenem a další pole za ním je volné, můžeme tento kámen pÅ™eskočit a vyÅ™adit ze hry.
 • Kámen který se dostane na poslední Å™adu protivníkovy strany se mÄ›ní v perc a můžeme s ním hned pokračovat ve skákání protivníkových kamenů.
 • Povýšený kámen se smí pohybovat ve vÅ¡ech ortogonálních smÄ›rech (dopÅ™edu, dozadu, doleva, doprava) o libovolný počet polí.
 • Protivníkovy kameny, které pÅ™eskočíme povýšeným kamenem, se okamžitÄ› odstraní z desky a je-li to možné smíme pokračovat ve vícenásobném skoku. Díky tomu můžeme pÅ™eskočit i kameny v jedné Å™adÄ› z nichž jeden je vlevo a druhý vpravo od naÅ¡eho kamene.
 • Je-li hráč na tahu, ale vÅ¡echny jeho kameny jsou zablokovány, odstraní jeden svůj kámen z desky. Může odstranit jak obyčejný, tak povýšený kámen.
 • VítÄ›zí hráč, který zajme soupeÅ™i vÅ¡echny jeho kameny.