Kensington

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Ken.jpg
Počet hráčů 2,4,6
Doporučený věk 7
Délka hry 20 až 40 minut
Autor Brian Taylor
Peter Forbes
Vydání
1982 Whale Toys Ltd Kensington

Hra s podobnými rysy jako mlýn. Hráči se snaží utvořit šestiúhelník ze svých kamenů. Za vytvoření čtverce a trojúhelníku přesunou soupeři kámen do jiné části hrací desky.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

  • Hrací plán se skládá z trojúhelníků, čtyřúhelníků a Å¡estiúhelníků. Å estiúhelníky jsou tří různých druhů: červené, modré a bílé.
  • 15 červených kamenů
  • 15 modrých kamenů


[editovat] Pravidla pro dva hráče

Základní variantu hry hrají dva hráči. Rozdíly při hře čtyř nebo šesti hráčů jsou uvedeny na konci pravidel. Jeden hráč hraje s červenými kameny, druhý s modrými. Na začátku hry obdrží každý hráč 15 kamenů své barvy. Všechny kameny leží vně hracího plánu. Hráč, který je na tahu, položí jeden svůj kámen, který dosud ležel mimo hrací plán, na některý neobsazený bod hracího plánu. Kameny se smějí pokládat pouze na průsečíky linek, tj. na vrcholy trojúhelníků, čtyřúhelníků a šestiúhelníků. Na žádném vrcholu nesmí ležet více než jeden kámen. První fáze hry - pokládání kamenů - končí v okamžiku, kdy jsou všechny kameny spotřebovány. V tu chvíli začíná druhá fáze. Ve druhé fázi hráč, který je na tahu, posune jeden svůj vybraný kámen po spojovací lince na sousední volný bod. V obou fázích, tj. jak při pokládání, tak při přesunování kamenů platí:

Jestliže hráč obsazením bodu získá kontrolu nad všemi třemi vrcholy trojúhelníka, může vzít jeden libovolný protivníkův kámen a přemístit ho na libovolný jiný neobsazený bod. Získá-li hráč kontrolu nad všemi čtyřmi vrcholy čtyřúhelníka, může přemístit dva libovolné protivníkovy kameny. Získá-li hráč obsazením bodu současně kontrolu nad jedním trojúhelníkem a jedním čtyřúhelníkem, může přemístit pouze dva protivníkovy kameny. Uvedené výhody může hráč využít pouze v tom tahu, kdy daný n-úhelník obsadil. Chce-li za stejný bod získat výhodu podruhé, musí v příštím tahu bod opustit a v dalším se na něj vrátit. Ten, kdo jako první obsadí všech šest vrcholů bílého šestiúhelníka nebo jednoho ze šestiúhelníků své vlastní barvy, je vítěz. Jestliže jeden z hráčů nemůže provést žádný tah, pokračuje jeho protivník ve hře tak dlouho, než se opět objeví možnost tahu pro prvního hráče, nebo než hra skončí vítězstvím či prohlášením za nerozhodnutou. Nerozhodný výsledek může být vyhlášen pouze po dohodě obou hráčů.


[editovat] Pravidla pro čtyři a šest hráčů

Hráči jsou rozděleni do týmů po dvou (resp. po třech) hráčích: jeden tým jsou Červení, druhý Modří. Každý člen týmu obdrží osm (resp. pět) kamenů ve své týmové barvě. Členové týmu si mohou vzájemně nahrávat, nesmějí se však domlouvat. Jinak se hra hraje podle pravidel pro dva hráče. V první fázi hráč pokládá na plán kameny, které dostal sám za sebe, ve druhé fázi může pochopitelně táhnout libovolnými kameny v barvě jeho týmu. V pravidlech není výslovně řečeno, zda musí být pořadí hráčů na tahu takové, aby byli prostřídáni hráči soupeřících týmů, jak je to obvyklé v jiných hrách.

[editovat] Odkazy