Karetní hra Sólo

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 4

Tato hra bývá v angloamerické literatuře uváděna pod názvem German solo. Vznikla v Německu zjednodušením hry Quadrille (varianta hry L´hombre pro 4 hráče) patrně na přelomu 18. a 19. století. Hrála se i v Rakousku a v Čechách, ale velkou oblibu si nezískala. S německými vystěhovalci se dostala do Severní Ameriky, kde se na několika místech udržela dodnes.

 • Počet hráčů : 4
 • Druh karet : francouzské nebo nÄ›mecké - 32 listů
 • Hodnoty : 7,8,9,10,J,Q,K,A
 • Trumfové listy :
  Nejvyšším trumfem je křížová dáma, zvaná spadille nebo stará. Druhým nejvyšším trumfem je sedma trumfové barvy, zvaná manille nebo špička - hrot. Třetím nejvyšším trumfem je piková dáma, jinak též baste. Tyto tři karty jsou stálými a nejvyššími trumfy, jde o tzv. matadory nebo též hroty.
  Trumfovou barvu volí hlavní hráč (ten kdo vyhrál dražbu). Když zvolí piky nebo kříže, je ve hře devět trumfů - spadille,manille,baste,A,K,J,10,9,8. V srdcích a kárách je trumfů deset - spadille,manille,baste,A,K,Q,J,10,9,8.
 • Účel hry :
  Hlavní hráč se snaží z osmi možných zdvihů získat alespoň pět. Může o ně usilovat buď sám, nebo ve spolupráci s partnerem, kterého si ke hře povolá.
 • Rozdávání :
  Rozdávající hráč dává ze zamíchaného balíčku každému po osmi kartách ve třech kolech - nejprve 3, pak 2 a ještě jednou 3. Hráč po levici rozdávajícího je první hráč - předák, který zahajuje licitaci.
 • Druh hry :
  1. Otázka představuje normální hru. Hráč, který chce vyhrát tuto hru, musí spolu se svým partnerem uhrát nejméně pět zdvihů z osmi možných. Svého spoluhráče si zvolí tak, že volá na pomoc eso. Nesmí se ovšem jednat o eso trumfové barvy. Držitel esa se samozřejmě předem nehlásí, musí však eso vynést je-li nesena karta příslušné barvy.
  2. Velká otázka kdo má v ruce spadille a baste musí hlásit velkou otázku (nebo vyšší hru). I v této hře si na pomoc volá eso a určuje trumfy. A opět nesmí být trumfová barva totožná z barvou volaného esa.
  3. Sólo je hra která dala název celé této hře a jak už název napovídá, hraje vydražitel sám proti třem zbývajícím hráčům. Tuto hru musí povině hlásit ten, kdo má na ruce všechna čtyři esa, spadille a baste.
  4. Nucená otázka je hra, která přichází nařadu, jestliže ani jeden z hráčů není ochoten vstoupit do dražby. Hráč, který má v ruce spadille musí přijmout hru. Smí určit trumfy a na pomoc si volá držitele netrumfového esa.
 • PrůbÄ›h hry :
  Rozdávající rozdá po osmi kartách a dohodne základní sázku. Potom nastává dražba.
  Nejprve sdělí svůj závazek hráč po levici rozdávajícího (předák). Může ohlásit nejnižší nabídku - hru v některé barvě. Může však dražit i vyšší typ hry, nebo netroufá-li si hrát vůbec, hlásí pas. Další v řadě, chce-li se stát hlavním hráčem, musí jít v nabídce výš. Hru získává samozřejmě ten ze čtyř hráčů, který je ochoten přijmout nejvyšší závazek. Dražba probíhá po stupních
  1. Otázka v barvě
  2. Otázka v lepší barvě
  3. Velká otázka
  4. Sólo v barvě
  5. Sólo v lepší barvě
Nucená otázka není předmětem dražby, je totiž dána kartou v ruce. Jestliže žádný z hráčů není ochoten se účastnit dražby, tak musí hráč vlastnící spadille hrát nucenou otázku.
Barva, která vyhrává první hru, platí pak pro vÅ¡echna další kola jako pÅ™ednostní (dobrá) barva. Hlavní hráč má sice právo volby, avÅ¡ak dobrá barva je pÅ™i dražbÄ› pÅ™ednostní pÅ™ed vÅ¡emi ostatními. Pro první hru platí jako pÅ™ednostní barva kříže/žaludy. Hodnocení :
 1. Codille - získají-li protihráči více zdvihů než hráč, který hrál sólo, hodnotí se hra dvojnásobkem základního vkladu.
 2. Tout - znamená zisk všech zdvihů a hodnotí se rovněž dvojnásobkem základního vkladu.
 3. Otázka v barvě - se hodnotí základním vkladem.
 4. Nucená otázka - se hodnotí dvojnásobkem základního vkladu.
 5. Velká otázka - se hodnotí čtyřnásobkem základního vkladu.
 6. Sólo - se hodnotí rovněž čtyřnásobkem základního vkladu.
 7. Les premiers nebo-li prima - znamená získání prvních pěti zdvihů za sebou a hodnotí se dvojnásobkem základního vkladu.
 8. Tři hroty - za tři nejvyšší trumfy se zýskává trojnásobek základního vkladu.
 9. Za všechny hlášené zdvihy se hodnotí šestnáctinásobkem základního vkladu.
 10. Za nehlášené, ale získané všechny zdvihy - se hodnotí osminásobkem základního vkladu.