Jazyková závislost hry

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

Hry lze rozlišit podle toho, do jaké míry je na překážku, když hráči neovládají jazyk, ve kterém byla hra vydána. Jiný druh jazykové závislosti pozorujeme u her, které vyžadují komunikaci mezi hráči: tam nezáleží na jazyku vydavatele, ale na tom, zda společný jazyk najdou hráči. Hry závislé na jazyku vydavatele navíc typicky vyžadují i gramotnost hráčů, a tedy nepřímo i určitý minimální věk.

[editovat] Závislost na jazyku vydavatele

 • žádná
  • JazykovÄ› závislý je jen název a pravidla hry. Získáme-li pÅ™eklad pravidel, jazyk znát nepotÅ™ebujeme.
 • mírná
  • NÄ›které prvky hry (karty, části hracího plánu) obsahují nápisy, ale ty slouží pouze jako identifikátory. Nemusíme jim rozumÄ›t, stačí když umíme poznat, že na dvou místech je tentýž nápis. Ani to nemusí být nutné, protože nápisy jsou často doprovázeny obrázky.
  • Nepočítáme nápisy, které slouží pouze dekorativním účelům (napÅ™. japonský znak 侍 ve hÅ™e Samurai). Pokud hra obsahuje pouze takové nápisy, považujeme ji za hru bez jazykové závislosti.
 • stÅ™ední
  • Texty na prvcích hry neslouží jen jako identifikátory, ale často nÄ›co vysvÄ›tlují (napÅ™. akční karty v Å™adÄ› her, tÅ™eba Torres). PÅ™eklad tÄ›chto karet lze umístit do pÅ™ekladu pravidel, ale hráčům neovládajícím původní jazyk se hra zkomplikuje.
 • vysoká
  • Podobné jako u stÅ™ední závislosti, ale jazykovÄ› závislých textů je ve hÅ™e značné množství, hráči se nemohou obracet na spoluhráče o radu (protože texty jsou na jejich kartách a ty mají zůstat v tajnosti) apod. Příkladem může být Fluxx.
 • úplná
  • Hra je přímo postavena na znalosti jazyka, takže na rozdíl od nižších (výše popsaných) úrovní je vyžadována nejen pasivní, ale i aktivní znalost. Sem patří vÅ¡echny slovní hry, napÅ™. Scrabble.

[editovat] Závislost na společném jazyku hráčů

 • téměř žádná
  • Hry, u kterých není tÅ™eba (nebo dokonce není dovoleno) mluvit. Patří sem Å™ada abstraktních turnajových her (napÅ™. Å achy). Pokud si ale s protihráčem nemůžete povídat, moc se u hry nepobavíte...
 • mírná
  • VÄ›tÅ¡ina her vyžaduje alespoň omezenou komunikaci hráčů, napÅ™. hlášení počtu bodů, nabídek v dražbÄ› apod.
 • vysoká
  • Komunikační hry (Activity), hry, kde se blafuje apod. Extrémním příkladem je Diplomacie, která je na vyjednávání mezi hráči založená, i když teoreticky ji můžete odehrát, aniž byste pronesli jediné slovo.