Jass

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 4

Švýcarská národní hra, hraje se v 31 různých variantách. Zde jsou uvedena pravidla základního typu hry.

 • Druh karet : Å výcarské - 36 listů
 • Hodnoty : 6=0,7=0,8=0,9=0,10,J=2,Q=3,K=4,A=11
 • Cíl hry :
  O vítězství ve hře rozhodují body získané za jednotlivé hlášky a body získané během sehrávky.
 • Jak se hraje :
  Hráči se rozdělí na dvě dvojice, které bojují společně na jeden bodový účet. Rozdávající dává každému z hráčů po devíti kartách. Předák smí určit libovolnou barvu jako trumfovou. Toto právo může přesunout na svého spoluhráče. Sehrávku otevírá předák. Před začátkem sehrávky musí obě strany (všichni čtyři hráči) provést hlášení. Body však získává jen ta strana, která dosáhla hlášek vyšší hodnoty.
 • Hlášky :
  • Sekvence (neboli sledy karet jedné barvy)
   • tercie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20b
   • kvarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50b
   • kvinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100b
   • sexta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150b
   • septima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200b
   • oktáva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250b
   • totální sekvence . . . . . . . . . . . . . 300b
  • ÄŒtveÅ™ice (neboli čtyÅ™i karty stejné hodnoty :-)
   • kluci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200b
   • devítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150b
   • esa, králové, dámy, desítky . . . . . 100b
 • Pravidla pro hodnocení hlášek :
  • Ze vÅ¡ech hlášek boduje vždycky jen nejvyšší kombinace. NapÅ™. hlásí-li jeden hráč tercii a druhý kvartu, odměňuje se kvarta.
  • Stane-li se že dva hráči udávají hlášku stejné kvality, rozhoduje o bodové odmÄ›nÄ› hodnota karet, které hlášku reprezentují. Jestliže dojde i k rovnosti hodnot, má pÅ™ednost trumfová barva.
  • Přídavnou hláškou se stává král s dámou v trumfové barvÄ›. Tato hláška se vÅ¡ak oznamuje pouze v průbÄ›hu sehrávky a je ocenÄ›na 20 body.
  • Každá karta může být zastoupena pouze v jedné hlášené kombinaci. Výjimku tvoří královský pár v trumfové barvÄ›.
 • Sehrávka :
  • Barva se musí ctít a pÅ™ebíjet.
  • Nemá-li hráč kartu nesené, barvy musí pÅ™ebíjet trumfem.
  • Nemá-li hráč kartu nesené barvy ani trumf, shazuje libovolnou kartu.
  • Trumfový kluk (zvaný jass) se může sehrávat ve vhodný okamžik, nezávisle na barvÄ› a hodnotÄ› neseného listu.
  • Poslední zdvih je honorován pÄ›ti body.
  • VÅ¡echny body získané v průbÄ›hu hry se sčítají. VítÄ›zí strana, která dosáhne jako první 1000 bodů (nÄ›kdy se hraje na 1200b).
  • Stane-li se, že protivník v jedné sehrávce nezíská jediný zdvih, smí si vítÄ›zná strana pÅ™ipsat ke svému bodovému výsledku 100b.
  • Bodové rozdíly se v závÄ›ru partie proplatí, a to podle klíče, na nÄ›mž se hráči pÅ™ed začátkem první partie domluvili. Bývá zvykem, že strana, která do konce partie nezískala ani polovinu limitu, platí dvojnásobnou sazbu.
 • Pozor :
  • PÅ™es své výjimečné bodové ocenÄ›ní pÅ™ebíjí desítka jako obvykle; je tedy slabší než kluk a silnÄ›jší než devítka.
  • Nejvyšší kartou ve hÅ™e je trumfový kluk, po nÄ›m následuje trumfová desítka. Potom teprve následují vÅ¡echny ostatní listy trumfové barvy.
  • Hru lze hrát i ve tÅ™ech. V tom případÄ› dostává každý po devíti kartách, zbytek se odloží jako talón. Horní karta balíčku udává trumfovou barvu a každý hráč bojuje na své vlastní konto. Má-li nÄ›který hráč Å¡patnou barvu, může buď hlásit pas, nebo naslepo vymÄ›nit svůj list za talón na stole.