Hra na devítky a nebesa

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Je variantou hry Domino
Počet hráčů 4

(32 kostek orientálního domina, 2 hrací kostky)

  • Promíchejte kostky domina a postavte z nich hradbu osm kostek dlouhou a čtyÅ™i kostky vysokou. Jeden hráč pak hodí hracíma kostkama, sečte, kolik ok na nich padlo, a toto číslo odpočítá po smÄ›ru hodinových ručiček. Začne u sebe jedničkou a na koho padne poslední číslo, otvírá partii. Vezme z kteréhokoliv konce zdi dva sloupce. Totéž učiní i ostatní hráči, takže celá zeď bude rozebrána.
  • Začínající hráč pak vyloží na stůl jednu až čtyÅ™i dominové kostky. Ostatní hráči pak po Å™adÄ› vyloží stejný počet kostek (ke každé vyložené jednu). Kostku vyšší hodnoty položí na ležící kostku, zatímco kostku stejné či nižší hodnoty umisÅ¥ují pod ležící kostku.
  • Hodnota kostek orientálního domina se neřídí počtem jejich oček. Podle staré tradice jsou kostky rozdÄ›leny do dvou samostatných sestav a každá sestava má vlastní hierarchii.
     Zde jsou hodnoty kostek řazené sestupně 
Civilní řada Vojenská řada 6-6 nebesa 2-4 1-2 velitel 1-1 země 6-3 4-5 různorodé devítky 4-4 muž 6-2 5-3 různorodé osmičky 1-3 harmonie 4-3 5-2 různorodé sedmičky 5-5 švestkový květ 1-4 2-3 různorodé pětky 3-3 dlouhá trojka 2-2 lavice 5-6 tygří hlava 4-6 červená hlava 1-6 dlouhá sedmička 1-5 dlouhá šestka
  • Když skončí poslední hráč pÅ™ikládání kostek, rozeberou se sloupečky jako trofeje. Sloupeček patří tomu, kdo má na jeho vrchu svojí kostku. Kdo získá nejvíce sloupečků začíná druhé kolo. Získá-li nÄ›kolik hráčů stejný nejvyšší počet sloupečků , hodí si kostkami a začne hráč s nejvyšším hodem. Takto hra pokračuje stále dokola, až jsou vÅ¡echny kostky rozebrány.
  • Za každou získanou čtveÅ™ici získají hráči jeden bod.
  • Hraje se vÄ›tÅ¡inou více her po sobÄ›. Novou hru zahajuje hráč, který vyhrál poslední kolo pÅ™edchozí hry.