Herní mechanizmy

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

Herní mechanizmus je ucelená část hry či pravidel, která tvoří jeden aspekt hry. Hra se obvykle skládá z mnoha herních mechanizmů a tentýž mechanizmus se může objevovat v mnoha různých hrách.

Soubor herních mechanizmů, ze kterých je hra složena, je jeden z běžných způsobů deskripce hry.

Například: herní mechanizmus hoď-jeď je velmi běžný a objevuje se v mnoha hrách. Znamená prostě, že hráč hodí nějakým házedlem (obvykle kostkou nebo více kostkami) a nějaký herní objekt je přesunut způsobem závislým na výsledku hodu. Mechanizmus sám o sobě neříká, čím se hází a jak přesně závisí pohyb na výsledku hodu. To už je určeno pravidly té které hry.

Podobná věc jako herní mechnizmus je herní koncept.

Obsah

[editovat] Kdy mluvíme o herní mechanizmech

Když chtějí hráči stručně popsat pravidla hry, hovoří často právě o mechanizmech místo toho, aby mluvili o konkrétních pravidlech. Je to jeden z dobrých způsobů, jak popsat, o čem ta hra vlastně je (jeden ze způsobů deskripce). Když o nějaké hře řeknu, že je to dražební hra, zkušený hráč si okamžitě představí, že ve hře jde o to správně posoudit, zda něco v danou chvíli chcete získat, spočítat přesně hodnotu, kterou se za to vyplatí zaplatit, a potom ještě o to, jak přelstít ostatní hráče v dražbě. Pro jiného hráče to zase znamená, že pokud nemá moc rád dražební hry, ani tuto hru si zřejmě příliš neoblíbí. Znovu zdůrazňuji, že mechanizmus "dražba" neobsahuje informaci, jak přesně dražba probíhá, jestli jde o dražbu otevřenou nebo zavřenou, volnou nebo postupnou či zda je dovoleno se do dražby vracet po passu nebo ne. Tyto podrobnosti jsou uvedeny v samotných pravidlech hry.

[editovat] Přehled herních mechanizmů

[editovat] Mechanizmy konce hry

Tyto herní mechanizmy se uplatní v rozhodování o tom, kdy hra skončí nebo kdo je vítězem hry

[editovat] další nejasné

Další návrhy, které nejsou zatím jasné

  • Dobývání území - typicky ve štábních hrách.
  • Hexový plán
  • Kreslení tratí
  • Seskupování/Párování

[editovat] Důsledky herních mechanizmů

Použití určitého herního mechanizmu má přímé důsledky na hru samotnou a spoluvytváří přímo její jednotlivé aspekty. Například zařazení některého herního mechanizmu s náhodou zvyšuje náhodnost celé hry, použití obchodování zvyšuje interaktivitu mezi hráči. Samozřejmě velmi záleží na tom, jakým způsobem jsou herní mechanizmy pospojovány, který je dominantní a podobně. I přesto je ale zajímavé u jednotlivých herních mechanizmů sledovat jejich standardní přínos pro hru při jeho zařazení.

[editovat] odkazy

  • V praxi jsou herní mechanizmy používány k deskripci her například na [1].