Gouda! Gouda!

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Gou.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 7
Délka hry 20-40 minut
Autor Frédéric Moyersoen
Vydání
2002 Eurogames Gouda! Gouda!
Ocenění Gobelet d'Or 2001 du Concours

Jste vůdcem gangu 5 myší, které se snaží získat sýr. Pohyb myši je určen hodem speciální kostky se zelenými, žlutými a červenými stranami. Zelená barva umožní myši pohyb dopředu, červená pohyb dozadu a padne-li žlutá, myš zůstává kde je. Pohybovat můžete s jakoukoli myší, svojí či protivníka. Kromě toho můžete využít k dosažení cíle některé speciální vlastnosti. Zdá se to být jednoduché, že? Ale neukvapujte se. Nepřátelské gangy nespí – mohou taky posunovat své myši (i ty vaše) a využívat své zvláštní schopnosti k tomu, aby vás zpomalily.

Původní pÅ™eklad pravidel : Petra Bidlasová


Obsah

[editovat] Pravidla

Nejdříve uvedeme základní pravidla, která jsou však určena pouze k rychlému pochopení základních principů hry. Po první hře se pokuste přejít k pravidlům pro pokročilé, především k části, týkající se zvláštních schopností. (viz první oddíl pravidel pro pokročilé). Díky těmto pravidlům je hra zajímavá i pro starší hráče.


[editovat] Herní materiál

 • 1 hrací deska
 • 5 speciálních kostek
 • 6 žetonů s barevným označením myší
 • 6 různÄ› barevných sad po 5 myších
 • 3 kusy sýra
 • 30 karet zvláštních schopností


[editovat] Cíl hry

Získat sýr a vyhrát ….


[editovat] Příprava a hry

 1. Na stůl v horní části hracího plánu umístěte jeden kus sýra. Hon za sýrem začíná na spodním políčku plánu a končí na stole, kde je umístěn sýr.
 2. Každý hráč si vybere barvu a umístí před sebe na stůl žeton s myší odpovídající barvy, aby bylo jasné, který hráč hraje za kterou barvu. Dále rozmístí svých 5 myší na spodní 3 pole hracího plánu (velký zelený barel a dvě sousední bedny). Hráč si může vybrat, zda rozdělí svůj gang myší mezi jednotlivá pole nebo umístit všechny myši na jedno z těchto polí. Počet myší na hracích polí během hry není nijak omezen. Hru začíná nejmladší hráč, po něm následují ostatní hráči po směru hodinových ručiček.


[editovat] Průběh hry

Každý hráč na tahu musí provést následující tři akce:

 1. Výběr pole
 2. Hod kostkami
 3. Pohyb


[editovat] Výběr pole

Hráč vybere pole, na kterém se nachází alespoň jedna jeho myš.

[editovat] Hod kostkami

Hráč hodí tolika kostkami, kolik myší se nachází na vybraném poli (maximum je 5 kostek). Do počtu kostek se počítají rovněž myši protivníků umístěné na zvoleném poli.

Příklad:

 • Katka hraje za zelený myší gang. Na poli, které vybrala, je umístÄ›no 7myší: 3 žluté, 2 zelené a 2 modré. Katka tedy hází 5 kostkami.
 • Natálie hraje za červené myÅ¡i. Vybrané pole obsahuje 3 myÅ¡i: 1 červenou a 1 zelenou a 1 žlutou. Natálie tedy musí provést hod 3 kostkami.


[editovat] Pohyb

Poté co jsou kostky vrženy, musí hráč pohnout myšmi, tak aby pohyb odpovídaly barvám, které padly na kostkách:

 • Každá zelená na kostce znamená, že hráč musí posunout jednu myÅ¡ ze zvoleného pole vpÅ™ed - tzn. smÄ›rem k horní části plánu. (Poznámka: Vzhledem k rozvržení plánu to může znamenat ve skutečnosti pohyb vzhůru po diagonále.)
 • Každá červená na kostce znamená, že hráč musí posunout jednu myÅ¡ ze zvoleného pole zpÄ›t - smÄ›rem k dolní části plánu. I v tomto případÄ› se může vzhledem k rozvržení plánu jednat o diagonální pohyb. V případÄ›, že vybrané pole je spodním polem plánu (zelený barel), kde není možné pohyb zpÄ›t uskutečnit, zůstane uvedený počet myší na místÄ›.
 • Žluté kostky nemají na pohyb myší žádný vliv, myÅ¡i zůstanou na místÄ›.

Hráč, který hod provedl vybere, určí myši, které provedou daný pohyb (výběr provádí libovolně mezi myšmi svými i protivníků). V případě, že je na poli více myší než je kostek, rozhoduje hráč rovněž o tom, na které myši se pohyb bude vztahovat.

Příklad:

 • Katka hodila 5 kostkami a má 1 zelenou, 3 žluté a 1 červenou. Rozhodla s posunout jednu ze svých zelených myší vpÅ™ed (zelená kostka) a jednu z Natáliiných červených myší zpÄ›t (červená kostka). TÅ™i žluté kostky nemají na myÅ¡i žádný vliv.


Poznámka: Hráč musí využít všechny zelené a červené kostky ze svého hodu.

Příklad:

 • Natálie si vybere pole, kde sedí pouze její červená myÅ¡ a hodí červenou. Je tedy nucena pohnout svojí červenou myší vzad.


[editovat] Konec hry

Hra končí v okamžiku, kdy některá myš získá sýr. V případě rovnosti vyhrávají všichni hráči, kteří dosáhli pole se sýrem zároveň.


[editovat] Pravidla pro pokročilé

[editovat] Varianta 1 – Využití karet zvláštních schopností

Na začátku hry zamíchejte karty se zvláštními schopnostmi a umístěte je do komínku rubem nahoru doprostřed stolu. Každý hráč si poté vezme 3 kartičky, které si prohlédne a umístí je rubem nahoru před sebe. Ostatní kartičky se dají stranou a nebudou ve hře použity. Karty zvláštních schopností umožňují v průběhu hry uskutečnit speciální akci. Tyto karty mohou být použity v průběhu tahu hráče nebo v průběhu tahu protihráče. Jednou použité karty jsou odloženy do odhazovacího balíčku a více do hry nevstupují. Počet karet, které může hráč ve svém tahu využít, není omezen.

Karty zvláštních schopností mají 6 typů.


[editovat] Nový hod

Tato karta umožňuje hráči, aby:

 • Opakoval právÄ› uskutečnÄ›ný hod nebo jeho libovolnou část.
 • PÅ™imÄ›l protihráče, aby opakoval právÄ› uskutečnÄ›ný hod nebo jeho část (konkrétní kostky, které má protivník hodit znovu, určuje majitel karty).

Příklad:

 • Katka hodila 5 kostkami a získala 3 červené, 1 zelenou a 1 žlutou kostku. S tímto výsledkem nebyla příliÅ¡ spokojená, proto se rozhodla využít kartu „Nový hod“ a hodit znovu tÅ™i kostky s červenou. Poté hodila na kostkách 2 žluté a 1 zelenou. Její konečný hod tedy byl 3 zelené a 2 žluté. Natálie se rozhodla, že Katčin hod je až příliÅ¡ dobrý a zahrála proti ní svoji kartu „Nový hod“ a pÅ™ikázala jí hodit 3 zelené kostky znovu. V tomto hodu Katka získala 2 červené a 1 zelenou kostku. Konečným výsledkem Katčina hodu byla tedy 1 zelená, 2 červené a 2 žluté kostky.


[editovat] Tah navíc

Tato karta umožňuje hráči, aby okamžitě po svém tahu zahrál ještě jeden tah nebo aby přinutil protihráče, aby po svém tahu okamžitě zahrál další tah. Pokud je k dalšímu tahu donucen protivník, hráč, který kartu zahrál, vybírá pole, jehož se tah navíc bude týkat (musí se jednat podle pravidel o pole, na kterém má protivník alespoň jednu svoji myš), protivník pak sám rozhodne o tom, jak se po hodu kostkami pohnou myši z tohoto pole.

Příklad:

 • Katka bÄ›hem svého tahu pÅ™esunula 3 své myÅ¡i vpÅ™ed. Vzhledem k tomu, že se díky tomu dostala na pole pouze dva kroky vzdálené od pole se sýrem, rozhodla se na své pole s 3 myÅ¡mi použít kartu „Tah navíc“. Díky tomu může okamžitÄ› hodit 3 kostky a provést svůj další tah.
 • Nyní je na Å™adÄ› Natálie a Katka zjistila, že 3 její myÅ¡i a 1 myÅ¡ Natálie jsou od cílového pole vzdáleny pouze o dvÄ› pole. Po ukončení tahu, donutí Katka Natálii, aby zahrála další tah a vybere pole, na kterém sedí 3 její myší (pÅ™itom doufá, že Natálie hodí hodnÄ› zelených a bude tak nucena alespoň nÄ›kterou její myÅ¡ posunout vpÅ™ed).


[editovat] Přesun

Výsledek hodu kostkami je uplatněn v důsledku použití této karty na jiné pole, než bylo původně vybráno. Hráč, který zahrál kartu „Přesun“, vybírá nové pole. Jedinou podmínkou pro výběr pole je, že musí obsahovat alespoň stejný počet myší jako pole původní.

Příklad:

 • Katka právÄ› hodila 4 kostkami pro pole, na nÄ›mž má umístÄ›ny 3 své myÅ¡i a Natálie zde má 1 myÅ¡. Hodila 3 zelené a 1 červenou kostku. Natálii se rozhodla zahrát kartu „PÅ™esun“a ukázala na jiné pole, na kterém byly 2 její myÅ¡i, 1 LeoÅ¡ova myÅ¡ a 1 Katčina myÅ¡.Katka musí tedy svůj hod (3 zelené a 1 červenou) uskutečnit na tomto poli .


[editovat] Vylepšení hodu

Výsledkem použití karty „Vylepšení hodu“ je vylepšení výsledku na jedné či více kostkách. Z libovolného počtu červených lze udělat žluté, z oranžových zase zelené (zelené není možno vylepšit). Kostky, na něž se akce bude vztahovat, vybírá hráč, který použil kartu. Myši, na něž se akce vztahuje, však vybírá hráč, který házel kostky.

Příklad:

 • Katka právÄ› hodila 3 kostky za pole, na nÄ›mž má umístÄ›ny 2 své myÅ¡i a LeoÅ¡ zde má 1 myÅ¡. Hodila 1 zelenou, 1 žlutou a 1 červenou kostku. Rozhodla se použít kartu „VylepÅ¡ení hodu“ a využít ji pro jedinou kostku (ze žluté udÄ›lat zelenou) . To jí umožní pÅ™esunout své dvÄ› myÅ¡i vpÅ™ed a LeoÅ¡ovu myÅ¡ dozadu.
 • Natálie hodila 4 kostkami a získala 1 zelenou a 3 žluté na poli, kde mÄ›la 2 své myÅ¡i a zbývající myÅ¡i byly Katky. Katka zahrála kartu „VylepÅ¡ení hodu“ a tím donutila Natálii, aby udÄ›lala ze vÅ¡ech žlutých zelené a pÅ™esunula tak dopÅ™edu nejen své myÅ¡i, ale i obÄ› Katčiny myÅ¡i.


[editovat] Zhoršení hodu

Je opakem karty „Vylepšení hodu“. Výsledkem použití karty „Zhoršení hodu“ je zhoršení výsledku na jedné či více kostkách. Z libovolného počtu zelených se stanou žluté, z oranžových zase červené (červené není možno zhoršit). Kostky, na něž se akce bude vztahovat, vybírá hráč, který použil kartu. Myši, na něž se akce vztahuje, však vybírá hráč, který házel kostky.


[editovat] Zrušení akce

Za pomoci této karty může hráč zrušit hod kostek, který byl již proveden. Postižený hráč tím přichází o výsledky svého hodu.

Karta „Zrušení akce“ může být rovněž uplatněna na jinou kartu zvláštních schopností, která byla použita (postižený hráč musí napadenou kartu bez využití zahodit).

Příklad:

 • Katka právÄ› hodila 4 kostkami pro pole, na nÄ›mž má umístÄ›ny 3 své myÅ¡i a Natálie zde má 1 myÅ¡. Hodila 3 zelené a 1 červenou kostku. To se nelíbilo Natálii a rozhodla se zahrát kartu „ZruÅ¡ení akce“. Proti tomu zahrála Katka svoji kartu „ZruÅ¡ení akce“, která zruÅ¡ila působnost karty Natálie. Katka poté v klidu odehrála svůj původní hod..


[editovat] Varianta 2 – Sváteční sýrová tabule

Na začátku hry umístěte na horní pole hracího plánu namísto jednoho kusu sýra všechny tři kusy sýra. První myš, která se dostane ke stolu se sýry, sní první kus sýra. Hráč si vezme sýr a svoji myš dá pryč ze hry (protože je nažraná a nemůže se hýbat). Hra pokračuje, dokud nejsou snědeny všechny kusy sýra. Vítězem se stává hráč, jehož myši snědí nejvíc sýra, v případě nerovnosti pak hráč, jehož myš dosáhla cíle jako první.


[editovat] Varianta 3 – Vytvořte si vlastní pravidla!

Hráči si mohou také vytvořit vlastní pravidla. Například je možné rozdat každému hráči více než 3 karty zvláštních schopností nebo dát každému hráči kompletní soubor 6 různých karet vlastností. Rovněž můžete rozmístit 3 kusy sýra na různá místa hracího plánu. Fantazii se meze nekladou!


[editovat] Poznámky

Poznámka autora: Ve hře Gouda Gouda, především pokud hrajete variantu s kartami zvláštních schopností, existuje několik způsobů jak ovlivňovat náhodu. Můžete zdržovat protivníka tím, že jeho myši posunete dozadu nebo stranou, nebo tím, že ho donutíte změnit výsledky svého hodu. Protivník může nicméně využít změnu kostek ve svůj prospěch, především pokud mají možnost vybrat, která myš bude mít z hodu prospěch (nebo nevýhodu). Prospěšné může být i diplomatické jednání. A především si dejte pozor, aby vaše myši držely spolu, protože jste především jeden gang či tým!

[editovat] Odkazy