Fluxx

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Flu.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 70 minut
Autor Andrew Looney
Kristin Looney
Vydání
1997 Looney Labs Fluxx
Ocenění MENSA Best Mind Game 1999


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Speciální balíček karet


[editovat] Průběh hry

 • UmístÄ›te kartu základních pravidel doprostÅ™ed stolu. Zamíchejte balíček karet, každému hráči rozdejte 3 karty. Začíná hrát ten hráč, který si jako první Å™ekne, že chce začínat.
 • Potom vykonávejte akce tak, jak jsou definované základními pravidly. Vždy, když se objeví nÄ›jaké nové pravidlo, akce mu pÅ™izpůsobte. Hra končí, když nÄ›který hráč splní cíl definovaný právÄ› vyloženou kartou cíle.
 • Tah se skládá z následujících kroků:
  • LíznÄ›te si aktuálnÄ› požadovaný počet karet.
  • Zahrajte aktuálnÄ› požadovaný počet karet.
  • Odhoďte karty pÅ™esahující aktuální limit ruky (maximální počet karet držených v ruce)
  • Odhoďte vyložené karty vÄ›cí (keeperů) pÅ™esahující aktuální limit vÄ›cí (maximální počet vyložených vÄ›cí).


[editovat] Typy karet

 • Karta základních pravidel: Definuje počáteční pravidla. Tato počáteční pravidla jsou bÄ›hem hry pÅ™edefinovávána novými pravidly, ale karta zůstává na desce po celý průbÄ›h hry.
  Základní pravidla jsou tato: lízni 1 kartu, zahraj jednu kartu, limity ruky a věcí nejsou žádné.
 • Karta pravidla: Když hrajete kartu nového pravidla, vyložte ji lícem nahoru vedle karty základních pravidel. Jestliže toto nové pravidlo odporuje nÄ›jakému jinému vyloženému pravidlu, tak se karta tohoto původníha pravidla vyhodí, a tím pádem pravidla na kartÄ› pÅ™estanou platit. Nová pravidla mají vždy bezprostÅ™ední účinek, takže je ihned musí vÅ¡ichni hráči dodržovat. V důsledku toho se může stát, že hráč, který pravidlo zahrál, si musí dolíznout a zahrát další karty, nebo že ostatní hráči musí zahodit nÄ›které ze svých karet v ruce nebo vyložených vÄ›cí.
 • Karta cíle: Jestliže právÄ› hrajete kartu cíle, vyložte jí lícem nahoru doprostÅ™ed stolu. Nový cíl ruší pÅ™edchozí platný cíl (pokud nÄ›jaký byl vyložen). Na začátku hry není žádný cíl určen, tzn. je možno ukončit hru až poté, co nÄ›kdo prvnÄ› zahraje cíl hry.
 • Karta vÄ›ci (keeper): Když hrajete kartu vÄ›ci, vyložte ji pÅ™ed sebe (lícem nahoru, pokud není určeno jinak). VÄ›tÅ¡ina cílů požaduje, abyste mÄ›li vyloženou správnou dvojici vÄ›cí, takže zahrát vÄ›c bývá výhodné.
 • Karta akce: Karty akcí jsou po zahrání ihned vyhozeny. Když zahrajete kartu akce, udÄ›lejte vÅ¡e, co požaduje. Je tÅ™eba si uvÄ›domit, že pÅ™estože nÄ›které akce mohou způsobit to, že se zahrají jeÅ¡tÄ› další karty, vÅ¡e, co se stane, se bere jako součást jednoho tahu. Též se může stát, že zahraná akce nemá na hru žádný vliv.
 • Prázdná karta: Prázdná karta není žolíkem. Slouží k tomu, abyste si mohli vytvoÅ™it svoji vlastní kartu.


[editovat] Konec hry

 • Hra pokračuje tak dlouho, dokud nÄ›kdo nesplní podmínky dané aktuálnÄ› platným cílem. Hráč, který tyto podmínky splní, ihned vyhrává, dokonce i když není na tahu.


[editovat] Důležité poznámky

 • Jestliže se vyčerpá balíček karet, zamíchají se odhozené karty a vytvoří se z nich balíček nový.
 • Odhození není totéž, co zahrání. Jestliže je karta zahrána, vÅ¡echny instrukce uvedené na kartÄ› se musí vykonat, pokud je to možné. Nesmíte vyhodit kartu, pokud k tomu nejste donuceni limitem ruky. (Tzn. může se stát, že jste donuceni zahrát kartu, díky které vyhraje jeden z vaÅ¡ich soupeřů .

[editovat] Odkazy