Dvojitý skok

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 1
 • Karty : francouzské - 52 listů
 • Cíl hry :
  Z řady vyložených karet dosáhnout (skokovým přikládáním stejných hodnot či barev) seskupení všech karet v jeden balíček.
 • PrůbÄ›h hry :
  Začneme s pokládáním do jedné Å™ady, pÅ™ičemž počet listů není nijak pÅ™edepsán. PÅ™ikládáme list za listem tak dlouho, až se nám podaří položit do stavÄ›né Å™ady dvÄ› karty jedné barvy nebo téže hodnoty, oddÄ›lené od sebe dvojicí jiných listů. Sebereme levou kartu, pÅ™eskočíme oba listy tvořící pÅ™ekážku a položíme pÅ™eskakující list na tÅ™etí kartu (no a to je ta stejné barvy či hodnoty :-).
  Ve dvojitých skocích pokračujeme dokud je to možné. Když hra zamrzne pÅ™iložíme na konec Å™ady další karty. Vzniklé mezery nevyplňujeme novými kartami, ale posunutím položených karet do leva. V případÄ›, že se z Å™adou karet nevejdeme na stůl (99,9% případů :-), pokračujeme druhou Å™adou, kterou vÅ¡ak stále chápeme jako nepÅ™etržité pokračování Å™ady prvé. Se vzniklými hromádkami manipulujeme, jako by se jednalo o jednu kartu.
  Pasiáns je úspěšně vyložena, pokud se podaří v závěru dostat všechny karty do jednoho balíčku. Zůstanou-li na stole jen tři hromádky (a nemáme už žádné karty v balíku), smíme přeskakovat jen přes jednu kartu. Schodují-li se poslední dvě hromádky barvou či hodnotou, smíme je na sebe položit, i když už mezi nimi není karta žádná.