Domino: Základní hra

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Je variantou hry Domino
Počet hráčů 2, 4
Doporučený věk 6
Délka hry 30 minut

(28 dominových kostek)

 • Hraje se po dvojicích. Hráči sedící naproti sobÄ› hrají společnÄ› proti druhé dvojici sedící kolmo. ÄŒlenové dvojice se ale mezi sebou nesmÄ›jí domlouvat.
 • Hraje se tolik partií, až jedna z dvojic dosáhne pÅ™edem stanoveného počtu bodů, obvykle 100.
 • VÅ¡echny kostky se rozloží na stole lícem dolů a důkladnÄ› zamíchají.
 • Každý hráč si vylosuje sedm kostek, takže celá sada bude pÅ™ed partií rozebrána. Vylosované kostky si hráč postaví pÅ™ed sebe na hranu tak, aby o nich mÄ›l dobrý pÅ™ehled a ostatní mu do nich nevidÄ›li.
 • Hráč, který má pÅ™ed první partií kostku se dvÄ›ma Å¡estkami, začíná. PÅ™i dalších partiích se hráči v zahajování hry střídají, počínaje hráčem po levici toho, který začínal první partii.
 • Začínající hráč vybere jednu ze svých kostek a položí ji doprostÅ™ed stolu. V první partii je to vždy kostka se dvÄ›ma Å¡estkami. V dalších partiích to může být libovolná kostka.
 • Hráč, který je na tahu, vybere ze svých kostek takovou, která má alespoň na jedné stranÄ› stejný počet ok, jako jeden konec Å™ady kostek vyložených na stole. Tuto kostku pÅ™iloží na konec Å™ady tak, aby se strany se stejným počtem ok dotýkaly.
 • Podle tradice se kostky s rozdílnými polovinami kladou na délku, dubly (kostky s obÄ›ma polovinami stejnými) na výšku. Pro hru ovÅ¡em toto pravidlo nemá zvláštní význam, protože za dubl se tak jako tak musí položit kostka, která má na jedné stranÄ› stejný počet ok, jako mají strany dublu.
 • Kostku lze pÅ™iložit pouze na jeden či druhý konec Å™ady. VÄ›tvení uprostÅ™ed Å™ady není dovoleno.
 • Hráč, který nemá kostku, kterou je možné pÅ™iložit k Å™adÄ›, Å™ekne dál. Nesmí se vzdát tahu, pokud táhnout může.
 • Partie končí, když jeden hráč pÅ™iloží k Å™adÄ› svou poslední kostku. VÅ¡em ostatním hráčům (včetnÄ› spoluhráče toho, kdo uzavÅ™el partii) se sečte hodnota kostek, které jim zbývají v ruce. Partii vyhrála dvojice, jejíž součet je nižší, a získává za ni tolik bodů, kolik zbylo v ruce druhé dvojici.
 • Partie rovněž končí v případÄ›, že ani jeden hráč nemůže pokračovat. Vyhrává dvojice, které zbyly v ruce kameny s nižším součtem ok. I v tomto případÄ› získají vítÄ›zové za partii tolik bodů, kolik zbylo v ruce jejich soupeřům.
 • Celá hra končí, jestliže jedna z dvojic dosáhla pÅ™edem stanoveného počtu bodů (napÅ™. 100).
 • PÅ™i hÅ™e dvou hráčů, se průbÄ›h hry nemÄ›ní, jen si hráči po svém tahu doberou ze zbylých kostek. Začínající hráč pro první hru se určí losem, v dalších se pak pravidelnÄ› střídají.