Die Säulen der Erde

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Pilíře země
Počet hráčů 2-4
Délka hry 2 až 3 hodiny
Autor Michael Reineck
Stefan Stadler
Vydání
2006 Kosmos Die Säulen der Erde
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2007 - 1. místo

Anglie na začátku 13. století. Staví se nejvÄ›tší a nejkrásnÄ›jší katedrála, jakou svÄ›t vidÄ›l. Hráči vedou jednotlivé stavební hutÄ›, které se snaží k tomuto dílu pÅ™ispÄ›t co nejvíce a získat tak nejvÄ›tší díl výdÄ›lku a slávy.

PotÅ™ebujete dÄ›lníky (figurky), které nasazujete do pískovny, kamenolomu a lesa, aby pro vás získávali stavební suroviny, nebo do manufaktury, aby vám vydÄ›lávali tolik potÅ™ebné zlato. PotÅ™ebujete karty Å™emeslníků, kteří budují vlastní katedrálu: každý Å™emeslník umí zpracovávat jinou surovinu a podle svých schopností ji pÅ™etvářet na vÄ›tší či menší počet vítÄ›zných bodů, které vyjadÅ™ují váš podíl na stavbÄ› katedrály. Máte také tÅ™i figurky stavitelů, které kladete na různá místa na hracím plánu, aby pro vás získávali další výhody: ochranu biskupa pÅ™ed nepříznivými událostmi, karty výhod, přízeň pÅ™evora vyjádÅ™enou přímým ziskem vítÄ›zných bodů, přízeň krále vyjádÅ™enou osvobozením od daní a ziskem suroviny, která nikde jinde není k mání, totiž kovu; karty Å™emeslníků, dočasné pomocné dÄ›lníky navíc, zastoupení na trhu se surovinami aj.

Hra pro fajnÅ¡mekry, kteří ocení velkou variabilitu strategických možností. Jak bývá u podobných her zvykem, je toho spousta, co byste chtÄ›li a mohli udÄ›lat, ale v každém kole si můžete vybrat jen velmi omezený počet akcí.

Obsah

Pravidla

Herní materiál

1 mistr a 7 dělníků v barvách jednotlivých hráčů (mistr se počítá za 5 obyčejných dělníků)

2 šedí dělníci

1 černý dělník

3 stavitelé v barvách jednotlivých hráčů

2 žetony v barvách jednotlivých hráčů

10 karet událostí

9 surovinových karet

16 karet prospěchu, včetně 2 speciálních pro 6.kolo označených kruhovým okénkem

36 karet řemeslníků, po 3 startovních v barvách jednotlivých hráčů, po 4 pro jednotlivá kola 1-6

82 kostiček surovin – 23 kámen (šedé), 23 písek (bílé), 23 dřevo (hnědé), 13 kov (modré)

hrací kostka s čísly 2-5

černý žeton - ukazatel ceny nasazení stavitele

ukazatel počátečního hráče

pytlík

počítadlo kol – 6 bílých dílů katedrály

hrací plán, obsahující:

 • 15 míst, každé místo je označeno popiskou a číslem:
  • 1. událost – tažení karty události
  • 2. biskupské kÅ™eslo (1 pozice pro stavitele) – ochrana pÅ™ed událostmi
  • 3. manufaktura – příjem penÄ›z z dÄ›lníků pracujících v manufaktuÅ™e
  • 4. Králův most (2 pozice) – zisk karty prospÄ›chu
  • 5. pÅ™evorství (2 pozice) – zisk vítÄ›zných bodů
  • 6. kamenolom – zisk kamene
  • 7. les – zisk dÅ™eva
  • 8. pískovna – zisk písku
  • 9. Králův dvůr (4 pozice) – osvobození od daní
  • 10. správní budovy (2 pozice) – zisk karet Å™emeslníků
  • 11. budova správce (1 pozice)- zisk 2 dÄ›lníků
  • 12. trh (4 pozice) – nákup a prodej surovin
  • 13. katedrála – výroba Å™emeslníků
  • 14. katedrála (1 pozice) – zisk počátečního hráče
  • 15. katedrála – počítadlo kol
 • stupnici penÄ›z, označující, kolik který hráč má penÄ›z
 • stupnici vítÄ›zných bodů
 • půlkruh cen za nasazení stavitele


Počáteční postavení

Hráči si vezmou všechny kameny své barvy.

Hráči určí pořadí, ve kterém budou hrát v prvním kole, podle toho mají peněz do začátku hry, první hráč 20, druhý 21, třetí 22, čtvrtý 23.

Hráči umístí své žetony na stupnici vítězných bodů na pole 2 a na stupnici peněz dle výše uvedeného rozvržení.

Hráči vyloží před sebe své 3 startovní karty řemeslníků.

4 karty řemeslníků pro jedno kolo se zamíchají, pak se zamíchané karty řemeslníků jednotlivých kol složí dohromady od 1. po 6. kolo.

2 karty prospěchu pro 6. kolo se vyndají, zbylé se zamíchají, vezme se prvních 10 a dospod se dají ty pro 6. kolo, zbylé se vrátí do krabice (hráči nesmí zjišťovat, o které jde).

Karty událostí se zamíchají, vezme se prvních 6 a zbylé se vrátí do krabice (hráči nesmí zjišťovat, o které jde).


Průběh hry

Hra se skládá ze 6 kol


0. fáze - příprava

Na začátku kola se zamíchají surovinové karty a 7 z nich se vyloží ke spodní hraně hracího plánu.

2 karty řemeslníků určených pro toto kolo se též vyloží ke spodní hraně hracího plánu, zbývající 2 se vyloží na místo "správní budovy".

2 karty prospěchu se vyloží na místo "Králův most".

Doplní se suroviny na trhu, aby všech 4 x 3 polí trhu bylo obsazeno kostičkami příslušných druhů.

Všichni stavitelé se umístí do pytlíku.


1. fáze – výběr karet

Hráči střídavě od počátečního po směru hodinových ručiček postupně rozeberou u spodní hrany vyložené karty, a to tak, že každý hráč, je-li na právě řadě a pokud již nedal dříve pas, buď vezme 1 kartu, nebo dá pas.

Když hráč vezme surovinovou kartu, umístí své dělníky v počtu daném kartou do místa těžby (kamenolom, les, pískovna) daném kartou, pokud hráč nemá k dispozici dostatečný počet dělníků, nemůže příslušnou surovinovou kartu vzít.

Když hráč vezme kartu řemeslníka, zaplatí za ni částku danou kartou a vyloží ji před sebe – viz Řemeslníci, pokud hráč nemá dostatečný počet peněz, nemůže příslušnou kartu řemeslníka vzít.

Na závěr této fáze hráči umístí všechny své zbývající dělníky do manufaktury.


2. fáze – nasazení stavitelů

Počáteční hráč se ujme losování stavitelů z pytlíku.

Na půlkruhu cen za nasazení stavitele se nastaví počáteční cena 7.

Postupně se z pytlíku losují jednotliví stavitelé, následně je vždy cena za nasazení dalšího snížena o 1, dosáhne-li cena hodnoty 0, již se na půlkruhu nevyznačuje, a dále se již nesnižuje.

Hráč, jehož stavitel je vylosován, má 2 možnosti, buď cenu zaplatí, a pak může stavitele nasadit na jakoukoliv volnou pozici na hracím plánu, nebo nezaplatí, a pak se stavitel umístí ke své ceně do půlkruhu.

Poté, co se vylosují všichni stavitelé, hráči zadarmo postupně od nejdražšího nasazují zbylé stavitele z půlkruhu.

Počáteční hráč má privilegium, že jednoho vylosovaného stavitele může ihned vrátit zpátky do pytlíku a vylosovat stavitele jiného.

Na místa "Králův dvůr" a "trh" nesmí jeden hráč nasadit 2 své stavitele.


3. fáze – provedení akcí 1-15

Akce se provádějí v pořadí 1 až 15:

1) Otočí se vrchní karta události a všichni hráči se následně musí řídit tím, co je na ní uvedeno (buď je to pozitivní, nebo negativní událost) - viz Karty událostí.

2) Hráč, co obsadil pozici 2, vybere, buď může zvolit, aby se na něj událost nevztahovala, nebo si vezme libovolnou jednu surovinu z trhu.

3) Hráči, kteří obsadili některou z pozic 3, vezmou příslušnou kartu prospěchu - viz Karty prospěchu.

4) Hráči si za každého svého dělníka v manufaktuře vezmou 1 peníz.

5) Hráči, kteří obsadili pozici 5, si připočítají 2 resp. 1 vítězný bod.

6) Hráči si vezmou suroviny v počtu uvedeném na svých surovinových kartách.

7) Dtto.

8) Dtto.

9) Hodí se kostkou, hráči, kteří neobsadili pozici 9, musí zaplatit tolik peněz, kolik padlo na kostce, pokud nemají, platí vítěznými body, 1 bod za každé 2 peníze zaokrouhleno ve prospěch hráče, navíc hráč, který obsadil předsunutou pozici, získává z banku jeden kov.

10) Hráči, kteří obsadili pozici 10, vezmou zadarmo příslušnou kartu řemeslníka a rovnou ho vyloží – viz řemeslníci. Pokud přesahuje počet vyložených řemeslníků povolený počet (standardně 5), musí hráč jednoho z nich ihned zahodit.

11) Hráč, který obsadil pozici 11, vezme 2 šedé dělníky, a v příštím kole je může využít jako své 2 vlastní.

12) Hráči, kteří obsadili pozici 12, v pořadí nasazení postupně kupují nebo prodávají suroviny, cena je dána, písek za 2, dřevo za 3, kámen za 4, kov za 5, u kovu je povolen pouze prodej, hráč, který je právě řadě a pokud již dříve neodpasoval, smí buď koupit, nebo prodat právě jeden druh suroviny, nebo dát pas, tato akce se provádí opakovaně, dokud všichni hráči nedají pas, pokud se některá surovina na trhu vykoupí, nelze jí již v tom kole nakupovat, prodané suroviny jdou do banku; hráč nesmí v jednom kole tu samou surovinu zároveň kupovat a prodávat.

13) Provede se výroba řemeslníků - viz řemeslníci.

14) Hráč, který obsadil pozici 14, je počátečním hráčem v příštím kole, jestliže tuto pozici neobsadil žádný hráč, je počátečním hráčem další hráč ve směru hodinových ručiček od aktuálně počátečního.

15) Postaví se jeden kus počítadla kol (katedrály), hráči vrací do banku použité šedé dělníky a surovinové karty a berou zpátky k sobě všechny svoje dělníky, nevybrané karty prospěchu a řemeslníků a aktuální karta událostí se odstraní ze hry.


Vyhodnocení

O pořadí hráčů rozhodují získané vítězné body.

V případě rovnosti rozhoduje větší počet peněz.


Řemeslníci

Každý řemeslník má na kartě uvedeno, z čeho vyrábí co, a maximálně v jakém množství.

Každý hráč může mít maximálně vyloženo 5 řemeslníků, má-li víc, musí přebytečné dle vlastního výběru ihned zahodit.

Po produkci smí každému hráči zbýt maximálně 5 surovin, má-li víc, musí přebývající zahodit.

Speciální vlastnosti řemeslníků:

 • nemá-li hráč vyloženého mörtelmischera, potom mu maurer nemůže vydÄ›lávat vítÄ›zné body,
 • nemá-li hráč vyloženého steinmetze, nemůže prodávat na trhu kameny,
 • nemá-li hráč vyloženého schreinera, nemůže kupovat na trhu dÅ™evo.

Většina řemeslníků vyrábí vítězné body za suroviny, vyjma

 • goldschmieda, který vyrábí vítÄ›zné body za peníze,
 • statikera, který vyrobí 1 vítÄ›zný bod jen tak,
 • werzeugmachera, který vyrobí 2 peníze jen tak, ale za podmínky, že hráč vlastní kov,
 • spezielle schreinera, který vyrobí 4 peníze z jednoho dÅ™eva.

Řemeslníci pracují postupně, takže výstup z jednoho je možno použít jako vstup pro druhého.


Karty prospěchu

Deine Mathematikstudie – hráč získá 2 kovy

Bruder Remigius – hráč může jednou nezaplatit za umístění stavitele

Otto Blackface – hráč získá černého dělníka, kterého může používat až do konce hry

Erzbischof Thomas – hráč může se jednou ochránit před událostí

Nach dem Sturz des Königs – hráč může jednou nezaplatit daně

Die weinende Madonna – hráč získá 3 vítězné body

Die Kathedrale – hráč získá 1 kámen a 1 dřevo

Die Wollmesse in Kingsbridge – hráč získá 8 peněz

Der König – hráč získá 1 kov

Aliena – hráč získá každé kolo 1 dřevo (před výrobou řemeslníků)

Ellen – hráč se může na začátku každého kola podívat, jaká bude tažená karta události

Jack – hráč může mít vyloženo 6 řemeslníků místo 5

Richard – hráč získá každé kolo 1 písek (před výrobou řemeslníků)

Tom Builder – hráč získá každé kolo 1 kámen (před výrobou řemeslníků)

Bruder Francis – hráč může každé kolo zaplatit za daň pouze 2 peníze

Prior Philip – za každého stavitele umístěného do převorství získává hráč o bod víc


Karty událostí

König - každý hráč obdrží 5 peněz

Richard – každý hráč obdrží 1 kov

Prior Philip – každý hráč obdrží až z 5 svých dělníků pracujících v manufaktuře dvojnásobný příjem

Teile der Kathedrale – každý hráč musí zahodit jednoho řemeslníka

Der Erzbischof – kapacita jednoho vybraného řemeslníka u každého hráče se zvýší o 1 vyjma Orgelbauera a Glockengiessera

Scharen von Freiwilligen – výdělek ze všech surovinovinových karet každého hráče se zvýší o 1

Der Konklikt – všichni hráči ztratí 2 vítězné body

Der kalten Winter - výdělek ze všech surovinovinových karet každého hráče se sníží o 1

Zum Schutz der Kathedrale – v příštím kole mohou hráči použít pouze 2 stavitele

William Hamleigh – každý hráč ztratí 4 peníze, pokud nemá, platí vítěznými body, 1 bod za každé 2 peníze zaokrouhleno ve prospěch hráče


Odkazy