Cribbage

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 2


Poprvé je tato hra zmiňována roku 1630. Dlouho se jednalo o hru velice oblíbenou u aristokracie, dnes je široce rozšířenou hrou anglických hospod. Ke hře se používá tzv. cribbage board, což je deska na zaznamenávání skóre.

 • Karty : francouzské - 52 listů
 • Hodnoty : A=1b,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J=10b,Q=10b,K=10b
 • Cíl hry :Získat 121 výherních bodů tzv. peg (resp. 61)
 • PrůbÄ›h hry :
  Poprvé rozdává hráč, který sejme nižší kartu. Následně se hráči střídají. Každý hráč obdrží šest karet, z nichž dvě odloží reversem nahoru. Tyto karty tvoří tzv. crib. Předák zvedne přibližně polovinu nerozdaných karet. Rozdávající otočí horní kartu druhé poloviny a položí ji odkrytou na stůl. Je-li to J, připíše si 2peg. Tato karta se ponechá na stole, do hry však zatím nezasahuje.
  Hráči dokola vykládají před sebe po jedné kartě a nahlas sčítají jejich bodové hodnoty se všemi kartami včetně karet protihráče. Dosáhne-li někdo celkového součtu 15 bodů, připočte si 2peg. Dále si hráči připicují 2peg za bezprostřední vyložení dvojice karet stejné hodnoty, 6peg za vyložení trojice a 12peg za čtveřici. Stejně tak si připisují 2peg za vyložení postupky dvou po sobě jdoucích karet plus 1peg za každou kartu postupky navíc, a to i v případě,že karty nebyly neseny v přímé posloupnosti. Odkryje-li např jeden hráč trojku a druhý čtyřku, připočte si druhý hráč 2peg. První hráč pokračuje šestkou, druhý hráč dává pětku a připíše si 4peg.
  Hráči nesmí přikládáním karet překročit součet 31 bodů. Pakli-že by ji jeden z hráčů musel překročit, nevykládá další kartu a musí říct go. Protihráč pak může pokračovat v přikládání libovolně dlouho, aniž by sám překročil hranici 31 bodů.
  Jestliže jeden z hráčů dosáhne přesně součtu 31 bodů, připočte si 2peg. Kdo jako poslední přiloží kartu, aniž by byla překročena hranice 31 bodů, získá 1peg.
  Mají-li hráči ještě nějaké karty v ruce, pokračuje sehrávka od nuly znovu a karty dosud vyložené se zakryjí, aniž by se dále účastnily hry. Nemá-li jeden hráč již karty, může druhý dohrávat až do odehrání všech karet. Tím končí první fáze hry.
  A teď přichází druhá fáze. Hráči odkryjí své karty a započtou si pegs, které jejich karty vytvářejí společně s kartou otočenou před první fází sehrávky.
  • Za pÅ™esný součet dvou či více karet 15b 2peg.
  • Za dvojici (pair) 2peg.
  • Za trojici (prial) 6peg.
  • Za čtveÅ™ici (double pair royal) 12peg.
  • Za posloupnost (run) dvou karet 2peg plus za každou další kartu navíc 1peg.
  • Za čtyÅ™i nebo pÄ›t karet v jedné barvÄ› (flush) 4 nebo 5peg.
  • Pokud hráč drží J stejné barvy, jakou má karta otočená pÅ™ed sehrávkou, pÅ™ipočte si 1peg.
  • Rozdávající nakonec otočí crib a pÅ™ipočte si včechny pegs, které tvoří spolu s kartou otočenou pÅ™ed první fází sehrávky.
Vyhrává ten z hráčů, který jako první dosáhne, nebo překročí 121peg. Získá-li do té doby protihráč 90peg a méně, prohrává dvojnásobek.