Caylus

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Cay.jpg
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 150 minut
Autor William Attia
Ocenění Hra roku 2006 - nominace, Deutscher Spiele Preis 2006 - 1. místo, International Gamers Awards 2006 - Best Strategy Game

Jedná se o obchodní strategickou hru. Děj hry je umístěn do středověkého města Caylus. Hráči zde pracují, rozvíjejí jej stavbou nových budov a podílejí na výstavbě králova hradu. Za to získávají od krále vítězné body. Vítězí hráč, který jich získá nejvíc.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán obsahující:
  • pole pro stavbu budov, na nÄ›kterých polích jsou již zobrazeny pevnÄ› postavené budovy, ostatní pole jsou prázdná, vÅ¡echna pole se nachází za sebou na cestÄ› vedoucí z hradu
  • pole pro stavbu kusů hradu nacházející se ve hradu
  • stupnice poÅ™adí hráčů v kole (vedle hradu)
  • 4 stupnice královy příznÄ›, každá pro jiný druh vÄ›ci, kterou král svou přízeň projevuje, mají 5 polí, pole určují výši této příznÄ›
  • pasovací stupnice, která je umístÄ›na na cestÄ› z hradu
  • po obvodu plánu je dráha, na které se vyznačují vítÄ›zné body
  • mezi poli pro stavbu budov je označeno 1 pole značkou rychtáře a 3 pole značkami označující jednotlivé fáze hry, sloupce stupnice královy příznÄ› jsou rozdÄ›leny stejnými značkami do 3 částí, a stejnÄ› tak pole pro stavbu hradu jsou rozdÄ›lena do 3 sekcí, které korespondují se 3 fázemi hry
 • 30 mincí menších o hodnotÄ› 1 Denár a 10 mincí vÄ›tších o hodnotÄ› 5 Denárů
 • rychtář (bílý válec) a dráb (bílý disk)
 • kameny jednotlivých hráčů v 5 barvách, pro každého:
  • 20 budov (celkem jich je tedy 100), kterými hráč označuje jím postavené budovy a kusy hradu
  • 7 označovacích žetonů (celkem jich je tedy 35) - reprezentují hráče na jednotlivých stupnicích na hracím plánu
  • 6 válečků (celkem jich je tedy 30), reprezentuje hráčovi pracovníky ve mÄ›stÄ›
 • 140 kostiček surovin
  • zlato - žluté kostičky (20 kusů)
  • kámen - Å¡edé kostičky (30 kusů)
  • potraviny - růžové kostičky (30 kusů)
  • dÅ™evo - hnÄ›dé kostičky (30 kusů)
  • oblečení - fialové kostičky
 • 40 karet budov
  • 6 neutrálních (růžových)
  • 8 dÅ™evÄ›ných (hnÄ›dých)
  • 9 kamenných (Å¡edých)
  • 8 obytných (zelených)
  • 9 prestižních (modrých)
  • v levém horním rohu je uvedeno, co stojí postavení budovy (s výjimkou zelených, které stojí 1 peníz a 1 oblečení)
  • v pravém horním rohu je uvedeno, co hráč za postavení budovy získá (až na výjimky jsou to vítÄ›zné body, je-li tam uvedena surovina, jedná se o surovinu, která se získává nikoliv za postavení, ale za použití budovy v nÄ›jakém kole pracovníkem protihráče)
  • dole je uvedeno, co budova vyprodukuje, je-li použita pracovníkem (u zelených a modrých budov je zde místo toho uveden příjem z budovy za kolo)
 • použitá symbolika:
  • vÅ¡echna pravidla definující vztahy mezi jednotlivými vÄ›cmi jsou symbolicky vyznačena na hracím plánu a na kartičkách budov
  • vÄ›tÅ¡ina použitých symbolů nepotÅ™ebuje vysvÄ›tlení, znak lilie označuje královu přízeň, bílá surovina označuje libovolnou surovinu, čtveÅ™ice různých surovin označuje libovolnou surovinu vyjma zlata, čára označuje spojku nebo (napÅ™. ve spojení dÅ™evo nebo potraviny).

S penězi, zelenými budovami a surovinami je třeba, pokud náhodou nakládat tak, jako by jich bylo neomezeně mnoho.


[editovat] Zahájení

6 růžových budov se zamíchá a umístí na prvních 6 polí na cestě za pasovací stupnicí.

Rychtář se umístí na pole se značkou rychtáře (poslední pole s růžovou budovou).

Hráči si rozeberou kameny své barvy, 1 vlastní žeton umístí na 0 na bodovací dráhu, ostatní vedle jednotlivých stupnic.

Hráči si rozlosují pořadí, ve kterém budou hrát v 1. kole, a toto pořadí vyznačí na stupnici pořadí.

Každý hráč obdrží 2 potraviny, jedno dřevo a peníze v závislosti na pořadí v 1. kole: 1. hráč 5 peněz, 2. a 3. hráč 6 peněz, 4. a 5. hráč 7 peněz.


[editovat] Průběh kola

Kolo se skládá z 8 fází.


[editovat] Fáze 1

Dráb se umístí na pole s rychtářem, každý hráč si vezme 2 peníze z banku plus příjem ze svých zelených a modrých budov.


[editovat] Fáze 2: Hráči nasazují svoje pracovníky do postavených budov nebo do hradu

 • hráči nasazují pracovníky postupnÄ› po jednom podle poÅ™adí v kole,
 • za každého pracovníka zaplatí hráč tolik penÄ›z, kolik je hodnota nejnižšího neobsazeného pole na pasovací stupnici, tzn. ze začátku 1 peníz (výjimkou je nasazení pracovníka na vlastní budovu - to vždy stojí jeden peníz!)
 • místo nasazení pracovníka může hráč zapasovat
 • pokud hráč zapasuje, umístí svůj žeton na nejnižší neobsazené pole na pasovací stupnici a již dále nesmí v tom kole žádné pracovníky nasazovat (tím zároveň zdraží umísÅ¥ování ostatním hráčům o 1)
 • pokud hráč zapasuje jako první, obdrží 1 peníz
 • nasazování končí odpasováním posledního zbylého hráče

pro nasazování pracovníků platí tato pravidla:

 • na každém poli s výjimkou hradu a 5.budovy na cestÄ› může být nasazen max. 1 pracovník
 • na pole bez budov, pole se zelenými a modrými budovami nesmí hráči pracovníky nasazovat
 • do hradu se nasazuje podle stejných pravidel jako do ostatních budov, kdo nasadí do hradu jako první, obsadí ve hradu pole s číslem 1, atd.
 • bÄ›hem kola se postupnÄ› pracovníci vrací zpÄ›t hráči, pouze u 6.budovy na cestÄ› hráč může pracovníka v budovÄ› ponechat do dalšího kola
 • pokud hráč nasadí pracovníka do budovy, kterou vlastní jeho soupeÅ™, ten si pÅ™ičítá 1 vítÄ›zný bod (na vlastní budovy se toto pravidlo nevztahuje)


[editovat] Fáze 3: vyhodnocení budov před pasovací stupnicí

postupně, tak jak stojí na cestě, se provedou akce pracovníkem obsazených budov.


[editovat] Fáze 4: posun drába

V pořadí, ve které hráči pasovali, mohou nyní posunout drábem o 1 až 3 pole dopředu nebo dozadu, za každý posun o 1 pole zaplatí hráč 1 peníz.


[editovat] Fáze 5: vyhodnocení budov za pasovací stupnicí

Postupně, tak jak stojí na cestě, se provedou akce pracovníkem obsazených budov, poslední budovou, kde se ještě akce provede, je budova, na které stojí dráb, tzn. akce pracovníků na budovách nacházejících se na cestě až za drábem, propadají.


[editovat] Fáze 6: výstavba hradu

Postupně každý hráč, co nasadil pracovníka do hradu, postaví kus hradu.

Stavba jednoho kusu hradu stojí 3 suroviny, přičemž tyto suroviny musí být nezájem různé a jedna z nich musí být potraviny.

Hráč může postavit libovolný počet kusů hradu, postavení kusu hradu označí položením svého domku na pole pro stavbu hradu.

V jednotlivé fázi hry se staví pouze do té sekce hradu, která je označena značkou příslušné fáze, výjimkou je situace, že by příslušná sekce byla zaplněna, v tom případě je možno stavět do následující sekce. V případě, že jsou zaplněna všechna pole poslední sekce pro stavbu hradu, není možno již dále kusy hradu stavět. Za postavení 1 kusu hradu hráč získává v 1. sekci 5 bodů, v 2. sekci 4 body a v 3. sekci 3 body. Hráč, který umístil pracovníka do hradu, ale nic nepostavil, si odečte 2 body, s výjimkou případu, kdy nemohl postavit, protože pole hradu už byla zaplněna. Hráč, který postaví v kole nejvíce kusů hradu, získává 1 královu přízeň, v případě rovnosti více hráčů získává přízeň ten, který se z nich nasadil pracovníka do hradu jako první.


[editovat] Fáze 7: přesun rychtáře

Rychtář se posune buď o 2 pole po cestě dopředu, pokud dráb se nachází na poli před ním, nebo o 1 pole v opačném případě.


[editovat] Fáze 8: bodování

Pokud došlo v kole k ukončení nějaké ze 3 fází hry, vyhodnotí se příslušná sekce hradu, hodnotí se počet postavených domků tím kterým hráčem:

 • 1.sekce: žádný domek -2 body, aspoň 2 domky 1 přízeň
 • 2.sekce: žádný domek -3 body, 2 domky 1 přízeň, 3-4 domky 2 příznÄ›, aspoň 5 domků 3 příznÄ›
 • 3.sekce: žádný domek -4 body, 2-3 domky 1 přízeň, 4-5 domky 2 příznÄ›, aspoň 6 domků 3 příznÄ›


[editovat] Vítězné body

Hráči si průběžně vyznačují na bodovací dráze získané nebo ztracené body, minimální počet dosažených bodů je 0, další dosažené záporné body se hráči promíjí.


[editovat] Fáze hry

Hra má 3 fáze, každá fáze hry končí kolem, ve kterém rychtář dosáhne pole se značkou příslušné fáze nebo jestliže byla zaplněna všechna pole stavby hradu příslušné sekce.


[editovat] Konec hry

Hra končí kolem, ve kterém končí třetí fáze hry, na konci hry si hráči připočtou vítězné body:

 • za každé jedno zlato 3 vítÄ›zné body
 • za každé 3 suroviny vyjma zlata 1 vítÄ›zný bod
 • za každé 4 peníze 1 vítÄ›zný bod


[editovat] Králova přízeň

Hráč, který obdrží královu přízeň, získává za to možnost provést akci podle jedné stupnice královi přízně, přičemž se nejprve může v této stupnici posunout o 1 pole výše tzn. buď:

 • obdrží body
 • obdrží peníze
 • obdrží suroviny
 • postaví budovu

a to v té výši, kterou v této stupnici dosáhl, anebo v libovolné nižší výši.

Při postupu je hráč omezen:

 • v jedné fázi jednoho kola smí postoupit v jedné stupnici max. o 1, tzn. pokud získá v 1 fázi 5 přízní, nemůže hráč jednu z nich využít
 • nemůže postoupit v té stupnici, pokud by se tak dostal na pole, které patří do vyšší fáze hry, než je ta, ve které se právÄ› hra nachází.


[editovat] Akce pracovníkem obsazených budov

 • 1. budova na cestÄ› - hráč může zde umístÄ›ného pracovníka pÅ™emístit do libovolné jiné neobsazené budovy
 • 2. budova - hráč obdrží 3 peníze
 • 3. budova - hráč může posunout drába o 1 až 3 pole libovolným smÄ›rem
 • 4. budova - hráč může koupit 1 přízeň za peníz a oblečení
 • 5. budova - hráč na 1.pozici (resp. 2. nebo 3.) se pÅ™esune na 1. pozici (resp. 2. nebo 3.) stupnice poÅ™adí hráčů v kole, ostatní žetony na této stupnici se posunou odpovídajím způsobem níže
 • 6. budova - hráč se posune vpravo, je-li tam pracovník soupeÅ™e, vrací se zpÄ›t hráči, zde může pracovník zůstat do dalších kol, dokud jej další pracovník nevypudí, pokud je takto obsazena budova v 2. fázi kola, hráč, který ji obsadil, platí za nasazení pracovníka na libovolnou budovu nebo do hradu vždy 1 peníz nezávisle na tom, kolik hráčů pasovalo
 • další budovy - akce je vždy uvedena pod zobrazením budovy


[editovat] Stavba budov

Některé budovy, jsou-li obsazeny, a jedna stupnice královy přízně umožňují hráči postavit budovu vždy jednoho konkrétního druhu stavba dřevěné a kamenné budovy se provede takto:

 • hráč si vybere libovolnou nepostavenou budovu přísluÅ¡ného druhu
 • zaplatí za ní uvedené suroviny
 • položí jí na nejbližší volné pole na cestÄ› a označí ji vlastním domkem
 • pÅ™ipočte si přísluÅ¡né vítÄ›zné body, event. vezme si královu přízeň

stavba zelené budovy se liší v tom, že místo položení budovy na volné pole, se zelená budova buď pokládá na místo libovolné růžové budovy nebo na místo libovolné vlastní budovy (pokud je tato budova právě obsazená, s fyzickou realizací výměny se počká na provedení akce) stavba modré budovy se liší v tom, že modrá budova může být položena pouze na místo vlastní zelené budovy (na zobrazení označujícím akci stavby modré budovy je vidět i zelenou budovu, což má právě jenom značit, že modrá budova přestavuje zelenou budovu)


[editovat] Pravidla pro 2 hráče

 • na začátku oba hráči dostanou 5 penÄ›z
 • poÅ™adí hráčů v kole se pravidelnÄ› střídá, 6.budova se nepoužívá
 • odpasuje-li jeden hráč, platí druhý hráč pÅ™i nasazení na vlastní budovu 1 peníz, jinam 3 peníze


[editovat] Odkazy