Carrom

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Počet hráčů 2,4
Doporučený věk 5
Délka hry 30 - 90 minut


Indický kulečník. Velice zajímavá verze kulečníku na čtvercové desce, kde místo tága používáte vlastní ruce (cvrnkáte) a místo koulí jsou žetony. Snažíte se je dostat do 4 rohových košíčků.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Účel hry

 • dříve než soupeÅ™ ponoÅ™it své kameny do kapes k tomu určených, nasbírat 15 (25) bodů, tím vyhrát celou hru.

[editovat] Bodování

 • hráč, který v jedné hÅ™e potopí vÅ¡echny kameny jako první, získává tolik bodů, kolik zůstane kamenů na desce soupeÅ™i. Pokud potopil a potvrdil královnu, pÅ™ipočítá si 3 body (pouze do 11 (21) bodů včetnÄ›)
 • pokud hráč potopí poslední soupeřův kámen - prohrává - jako by ho potopil soupeÅ™
 • pokud hráč potopí poslední soupeřův kámen pÅ™i potvrzování královny – prohrál –královna se počítá soupeÅ™i
 • pokud hráč potopí poslední kámen / svůj či soupeřův / a královna zůstane na ploÅ¡e – prohrál - královna se počítá soupeÅ™i
 • pokud hráč potopí svůj poslední kámen spolu se strikerem - kámen se vyndá spolu s pokutovým kamenem a pokračuje se

[editovat] Hra

 • první hra začíná losem, další se pravidelnÄ› střídají
 • začíná hráč s bílými kameny
 • pokud se striker pÅ™i rozstÅ™elu nedotkne žádného kamene, má hráč povoleny max. další dva pokusy, pak začíná soupeÅ™
 • hraje se max. 5 (8) her
 • smí se hrát vÅ¡emi smÄ›ry
 • za ponoÅ™ení strikera je hráč pokutován jedním svým kamenem, který se vrací do hry
 • červený stÅ™ed patří pouze královnÄ› nebo kamenu, který vypadne z hrací desky (jeli to možné)
 • ostatní kameny se kladou do kruhu ve stÅ™edu hrací desky
 • keramvála hraje tak dlouho, dokud se mu daří utápÄ›t své kameny i v případÄ›, že ponoÅ™il striker (dostane vÅ¡ak pokutu)
 • kameny se vždy nechávají v poloze, ve které se zastavily
 • pokud striker zůstane pod kamenem, Å¡etrnÄ› se odstraní, aby byla pozice naruÅ¡ena co nejménÄ›

[editovat] Královna

 • královnu je možno potvrdit pouze byl-li alespoň jeden vlastní kámen v průbÄ›hu hry ponoÅ™en
 • královnu je možno potvrdit buď současnÄ› / nezáleží na poÅ™adí /, nebo následujícím cvrnkem
 • pokud se nepodaří královnu potvrdit vrací se na červený stÅ™ed nebo co nejblíže k nÄ›mu


[editovat] Tresty

 • za faul je považováno ponoÅ™ení kamene spolu se strikerem, posunuti kamene rukou, nesprávné cvrnknutí (napÅ™.Å¡oupání)
 • ponoÅ™ení strikeru se trestá vrácením jednoho ponoÅ™eného kamene zpÄ›t do hry
 • ponoÅ™ení kamene spolu se strikerem je považováno za neprovedené, kámen se vrací spolu s pokutou
 • pokud hráč nemá žádný ponoÅ™ený kámen a udÄ›lá faul trest probÄ›hne až po jeho ponoÅ™ení
 • kameny umisÅ¥uje vždy protihráč a to na libovolné místo ve stÅ™edovém kruhu
 • vypadnutí kamene z hracího pole se netrestá - kámen se vrací na červený stÅ™ed, nebo co nejblíže k nÄ›mu

Pokud se vyskytnou sporné okamžiky, na jejich řešení si vyhrazuje právo pořadatel.

[editovat] Akce v minulosti

5. Carromový turnaj 20. listopadu 2010!!

[editovat] Odkazy