Bridž

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 4
Doporučený věk 10

Název je odvozen od anglického slova bridge, což je v překladu most. Hra se stala tak populární a rozšířenou, že si její autorství připisují různé národy světa - Angličané, Francouzi, Rusové, Američané a dokonce i Turci. Hra vyžaduje soustředění, dobrou paměť, logické myšlení, kombinační schopnosti a disciplinovanou spolupráci dvou partnerů.

 • Druh karet : 2×francouzské - 2× 52 listů.
 • Hodnoty : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A
 • Sled barev :
  Hodnoty barev jsou v bridži stabilní. Nejvyšší barvou jsou piky, následují srdce, kára a poslední jsou trefy (kříže).
 • Účel hry :
  Licitací vydražit nejvyšší hru a uhrát ji. Usiluje se o získání maximálního počtu zdvihů, což je 13.
 • Jak se hraje :
  Rozsazení se určuje losem, dvě nejvyšší z vytažených karet představují jednu dvojici. Táhnou-li dva hráči list stejně vysoké hodnoty, rozhoduje barva. Spoluhráči sedí u stolu naproti sobě.
  Hráč, který si při losování vytáhl nejvyšší kartu, rozdává jako první. Zvolí si jeden ze dvou balíčků 52 karet, dá jej zamíchat hráči po levici a sejmout hráči po pravici. Potom rozdává po jedné kartě ve směru hodinových ručiček. Během rozdávání se zároveň míchá druhý balíček karet (míchá partner rozdávajícího hráče). Když ukončí míchání, odloží balíček ke své pravé ruce. Po skončení první hry jej vezme další hráč (hráč po levici rozdávajícího) a ihned rozdává.
  Po rozdání všech karet si hráči srovnají své listy v ruce. Pak zahajuje hráč, který rozdával, dražbu. Po ní následuje sehrávka. Získané zdvihy se skládají na sebe křížem, aby byla neustálá kontrola, kolik zdvihů strana získala. Prvním šesti zdvihům, které ještě nestačí k vítězství, se říká kniha.
  Každý další zdvih se nazývá trik. V jedné hře je možné získat sedm triků.
  Triky se v závěru hry hodnotí různými hodnotami. Závisí v podstatě na kvalitě trumfové barvy.
  Přiznávat barvu je základní povinností, není však povinností přebíjet vyšší hodnotou. Nemá-li hráč vynesenou barvu v ruce, může, ale nemusí přebíjet trumfem.
     7 zdvihů  1 trik
   8 zdvihů  2 triky
   9 zdvihů  3 triky
 10 zdvihů  4 triky
 11 zdvihů  5 triků
 12 zdvihů  6 triků
 13 zdvihů  7 triků
 • Dražba :
  Dražit začíná hráč, který rozdával karty. Oznámí kolik triků a v jaké trumfové barvě hodlá jeho strana získat. Závazek může být nejenom trumfový, ale i beztrumfový, kdy trumfy nehrají roli. Hlásí se např. dva piky (zavazuje uhrát dva triky za předpokladu, že trumfy jsou piky), nebo jeden bez trumfů (zavazuje uhrát jeden trik nezávisle na barvě trumfů). Hráč sedící po levici má právo učiněnou nabídku předražit vyšší nabídkou. Buď je to lepší barva, nebo vyšší počet zdvihů.
  Soupeři můžou dát na nabídnutý závazek kontra (domnívají-li se že nebude uhrán). Po něm však dražba pokračuje, nabídne-li další hráč vyšší závazek. Je-li kontrovaný hráč přesvědčen, že ohlášený závazek uhraje, může nabídnout rekontra. Kontra a rekontra zvyšují hodnotu hry vždy 2krát. Konečný závazek tvoří nabídka, po které tři hráči pasovali. Pak následuje sehrávka.
  Odpovědnost při dražbě je mimořádně velká. Draží-li hráč příliš vysoko a strana s nejvyšším závazkem svou hru ztratí, jsou postiženi oba partneři. Zůstala-li však nabídka pod skutečnou možností listů, připravuje se o cenné body. Nehodnotí se totiž triky uhrané, ale vydražené. Na konečný bodový zisk hry má vliv jen splnění dražby. Strana získá například 6 triků, ale vydraženo bylo 5 triků, a tak se bodově oceňuje jen těchto 5 triků. Všechny ostatní se hodnotí teprve v konečném skóre celého utkání.
   1 tref  1 káro  1 srdce  1 pik  1 bez trumfů
 2 trefy  2 kára  2 srdce  2 piky  2 bez trumfů
 ....
 7 trefů  7 kár  7 srdcí  7 piků  7 bez trumfů
 • Sehrávka :
  Hráč, který uzavřel konečný závazek, se stává hlavním hráčem čili vydražitelem. První kartu vynáší předák, hráč sedící po levici hlavního hráče. Po vynesení první karty vyloží partner vydražitele své listy srovnané podle barev a hodnot do čtyř řad otevřeně na stůl a dále se hry žádným způsobem nezúčastní. Říká se mu proto tichý hráč a karty, které vyložil, nazýváme stůl.
  Z karet stolu nadále vynáší nebo přidává do zdvihu jedině hlavní hráč. Po předákově prvním výnosu přidá tedy hlavní hráč ze stolu druhou kartu, třetí list přiloží zadák a čtvrtou kartu hlavní hráč z ruky. Čtyři karty takto nesené nazýváme zdvih. Zdvih patří tomu, kdo přebil v barvě nebo trumfem nesenou kartu.
  K dalšímu zdvihu vynáší vždy hráč, který získal předchozí zdvih. To znamená, že zdvih může získat i stůl, odkud je nutno také vynést. Hlavní hráč se svým partnerem, tichým hráčem, jsou útočníci, předák a zadák jsou obránci.
  Na myšlenku tajného hráče údajně přišli před 60 lety tři britští státní úředníci v Indii. Protože jim k oblíbenému bridži scházel čtvrtý hráč, nahrazovali ho otevřeným vyložením jednoho rozdaného listu.
 • SplnÄ›ní závazku :
  K splnění závazku, musí strana hlavního hráče uhrát alespoň tolik triků, kolik činil závazek při dražbě. Získá-li méně triků, závazek nesplní. Každý trik chybějící do splnění nazýváme pád.
  Výsledek hry se zapisuje do tzv. bridžového kříže. Uhraný závazek se zapisuje do kříže pod čáru, triky nad závazek se zapisují pouze do zůstatku nad čáru. Na levou stranu zapisujeme vlastní výsledky, na straně pravé výsledky soupeřů.
  Nesplní-li strana hlavního hráče svůj závazek, nepíše si nikdo výsledek pod čáru, pouze oba úspěšnější soupeři si mohou do zůstatku nad čárou zaznamenat hodnotu pádů (viz. tabulka sazeb).
 My Oni
   
 • Hra - utkání :
  Strana musí dosáhnout buď jednou, nebo několika partiemi nejméně 100 bodů pod čárou, aby získala jednu hru. V jednom rozdání lze však v každém případě dosáhnout jen jedné hry, a to i tehdy, že by se splněný závazek hodnotil více než 200 body. K ukončení jednoho utkání (robberu) je zapotřebí, dosáhnout dvou ev. tří her hodnocených nejméně 100 body pod čárou.
 • Prémie :
  Za vyhrané utkání dostane strana zvláštní prémii, která se zapisuje do zůstatku pod čárou. Nad čáru se zapisují prémie za malý a velký slem. Splnění kontrovaného a rekontrovaného závazku se rovněž zapisuje nad čáru.
  To tedy znamená, že body nad čárou nehrají roli při skórování v jednotlivých hrách. Avšak po každém utkání se tyto body sečtou, a hrají-li snad bridžisté o peníze (což je spíše výjjimka než pravidlo), bodové rozdíly se příslušně proplatí.
  Uzavírá-li jedna strana hru, tj. po dosažení 100 bodů, označí tento úspěch pod čáru ležatým křížkem (x). Zároveň škrtne soupeřům eventuální dílčí zápis pod čárou. Nikdy se neškrtají zápisy nad čárou.
 • Tabulka sazeb :
 A) Pod čáru se zapisují jen sazby za každý vydražený a splnÄ›ný trik

sazba

kontra

rekontra

 v závazku trefovém či károvém

20

40

80

 v závazku srdcovém nebo pikovém

30

60

120

 v závazku bez trumfů
 za první trik

40

80

160

 za každý další trik

30

60

120

 B) Nad čáru se zapisují tyto sazby 

v 1. hře

ve 2. hře

sazba

kontra

re

sazba

kontra

re

 1. Za každý vydražený a splnÄ›ný trik tatáž sazba jako pod čáru
 2. Za triky navíc
     1 trik navíc

 hodnota  triku jako sub A)

100 200

 hodnota  triku jako sub A)

200 400
     2 triky navíc 200 400 400 800
     3 triky navíc 300 600 600 1200
     4 triky navíc 400 800 800 1600
     5 triků navíc 500 1000 1000 2000
     6 triků navíc 600 1200 1200 2400
 3. Za pády
     1 pád 50 100 200 100 200 400
     2 pády 100 300 600 200 500 1000
     3 pády 150 500 1000 300 800 1600
     4 pády 200 700 1400 400 1100 2200
     každý další 50 200 400 100 300 600
 4. Za splnÄ›ní kontrovaného nebo rekontrovaného závazku

50

50

 5. Za slem  malý

500

700

 velký

1000

1500

 6. Za utkání  obyčejné (soupeÅ™i mají hru) 500
 Äisté (soupeÅ™i nemají hru) 700
 Sazby bodů 4 až 6 se kontrem ani rekontrem nezvyÅ¡ují

[editovat] Odkazy