Boston

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 4

Vznikl údajně jako společný potomek L´hombru a Whistu. Světová literatura uvádí, že k tomuto křížení došlo zásluhou francouzských důstojníků, kteří v letech 1778-1783 pomáhali americkým osadám v boji proti Anglii.

 • Druh karet : 2×francouzské - 2× 52 listů
 • Hodnoty : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A
 • Cíl hry :
  Dosáhnout co nevětšího počtu zdvihů a splnit závazek.
 • Míchání a rozdávání :
  Hráč, který je na řadě, rozdává z první sady karet a jeho partner na opačné straně stolu míchá druhý balíček pro další hru. Balíček se nakonec otočí a odkrytá karta udává lepší trumfovou barvu.
 • NadÅ™azenost barev :
  Barvy mají ve hře své pořadí. Sejme-li se křížový list, potom druhou nejcenější barvou je černá, piková barva. Třetí barvou je pak kára a čtvrtou srdce. Udává-li naopak trumfovou barvu srdcový list, pak tvoří barvy následující pořadí: herce, kára piky a trefy.
 • Kategorie hry :
  Jsou dány množstvím zdvihů, které je ta či ona strana ochotná uhrát.
  Zvláštní variantou hry je misere (mizérie, bída). Je to hra, ve které se vydražitel zavazuje neuhrát jediný zdvih. Při malé mizérii lze jednu z třinácti karet odložit na stůl. Velká mizérie se hraje se všemi třinácti listy.
  Obě tyto hry můžeme hrát s vyloženými kartami. Zvláštním typem této hry je revoluce. Všichni čtyři hráči hrají s otevřenými kartami.
  1.  Malý boston5 zdvihů
2.Velký boston6 zdvihů
3.Malá nezávislost7 zdvihů
4.Velká nezávislost8 zdvihů
5.Malá filadlfia9 zdvihů
6.Velká filadelfia10 zdvihů
7.Malá suverenita11 zdvihů
8.  Velká suverenita    12 zdvihů  
9.Svornost13 zdvihů
 • Dražba :
  Dražbu zahajuje předák a hlásí, zda hraje nebo pasuje. Má-li naději uhrát alespoň pět zdvihů, nabízí závazek malý boston. Nemá-li naději uhrát ani tento minimální závazek, může ohlásit pas. Nejdříve probíhá dražba mezi předákem a hráčem po jeho levici. Hráč, který se v dražbě prosadil, se o výši svého závazku dohaduje s dalším partnerem po levici. Jako poslední se ke slovu dostane rozdávající hráč. Trumfovou barvu určí ten z hráčů, který vydražil nejvyšší závazek.
  Princip dražby je prostý: úloha hlavního hráče se svěří tomu, kdo vydražil nejvýše ceněný závazek. Stane-li se, že dva hráči nabízejí stejný závazek, pak prvenství přísluší tomu, který je ochoten hrát v lepší barvě.
 • Sehrávka :
  Hlavní hráč hraje sám proti trojici protivníků. Jen ve hře boston a nezávislost si smí vybrat společníka. V Malém bostonu však musí sám získat alespoň tři zdvihy, v ostatních kategoriích pak čtyři zdvihy.
  Hledá-li hlavní hráč pomocníka, ptá se každého ze tří partnerů, zda je ochoten mu pomoci. Hráč, který svolí, představuje pak partnera a spojence hlavního hráče.
  Druhé pravidlo nám říká, že je třeba ctít nesenou barvu.Přebíjení však není v této hře povinností.
  Poslední pravidlo říká, že zaplaceny budou jen vydražené závazky. Zdvihy, získané nad rámec dražby, se tedy nevyplácí.
 • ZávÄ›r a hodnocení hry :
  Hraje se především o základní vklad, kterým rozdávající dotuje pokladnu, nebo se na vkladu podílejí všichni hráči. Při nesplněném závazku se v odpovídající výši trestá hlavní hráč. Spolu s ním samozřejmě případný pomocník.
  Systém bodových hodnot s přihlédnutím ke kvalitě jednotlivých barev a výši závazku znázorňuje tabulka.
  Počet zdvihů  HraBarvy
I II III IV
5 Boston 1234
 Malá mizérie 4   
6Velký boston 2468
 Velká mizérie 8   
7Nezávislost 36912
8Velká nezávislost 481216
 Malá mizérie vyložená 16   
9Filadelfia 6121824
10Velká filadelfia 8162432
   Velká mizérie vyložená   32   
11Suverenita 12243648
12Velká suverenita 16326496
 Revoluce 64   
  13  Svornost   32    64     96    128